A Reputed Company

बजार प्रतिनिधि

A Reputed Company

बजार प्रतिनिधि

बजार प्रतिनिधि

A Reputed Company

बालाजु, सुर्यविनायक, कालीमाटि, चावहिल, न्युरोड
Source: Kantipur Newspaper

बजार प्रतिनिधि

Basic Job Information

Job Category: Marketing / Advertising / Customer Service
Job Level: Entry Level
No. of Vacancy/s: [ 35 ]
Employment Type: Full Time
Offered Salary: NRs. 11,500.00 Monthly
Apply Before(Deadline): Feb. 11, 2020, 11:55 p.m. (6 months ago)

बजार प्रतिनिधि

योग्यता:

  • S.L.C pass

नोट:

  • स्थानीय र अनुभवी लाइ विशेष प्राथमिकता दिइनेछ 
  • सवारी चालक अनुमतिपत्र हुनेहरुलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ 

Applying Procedure

योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरुले ७ दिन भित्र आवेदन दिनुहुन अनुरोध गर्दछौ 

सम्पर्क कार्यालयहरु 
बालाजु: ०१-४३५८४३८, ०१-४३५८०३९ 
सुर्यविनायक: ०१-६६१३२३१, ०१-६६१३२३२ 
कालीमाटि: ०१-४२७००८४, ०१-४२७००८५  

Job Action

Similar Jobs

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE