A Reputed Company

रिसेपसनिष्ट

A Reputed Company

रिसेपसनिष्ट

रिसेपसनिष्ट

A Reputed Company

बालाजु, सुर्यविनायक, कालीमाटि, चावहिल, न्युरोड
Source: Kantipur Newspaper

रिसेपसनिष्ट

Basic Job Information

Job Category: Secretarial / Front Office / Data Entry
Job Level: Entry Level
No. of Vacancy/s: [ 3 ]
Employment Type: Full Time
Offered Salary: NRs. 12,000.00 Monthly
Apply Before(Deadline): Feb. 11, 2020, 11:55 p.m. (6 months ago)

रिसेपसनिष्ट

योग्यता:

  • BBS/ +2

नोट:

  • स्थानीय र अनुभवी लाइ विशेष प्राथमिकता दिइनेछ 
  • सवारी चालक अनुमतिपत्र हुनेहरुलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ

Applying Procedure

योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरुले ७ दिन भित्र आवेदन दिनुहुन अनुरोध गर्दछौ 

सम्पर्क कार्यालयहरु 
बालाजु: ०१-४३५८४३८, ०१-४३५८०३९ 
सुर्यविनायक: ०१-६६१३२३१, ०१-६६१३२३२ 
कालीमाटि: ०१-४२७००८४, ०१-४२७००८५  

Job Action

Similar Jobs

  • Receptionist
  • A Reputed Trading Company
  • Deadline: 2 days from now | Views: 1624

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE