A reputed company

जु प्रबन्धक

A reputed company

जु प्रबन्धक

जु प्रबन्धक

A reputed company

बालाजु, सुर्यविनायक, कालीमाटि, चावहिल, न्युरोड
Experience: More than or equals to 2 years
Source: Kantipur Newspaper

जु प्रबन्धक

Basic Job Information

Job Category: Accounting / Finance
Job Level: Mid Level
No. of Vacancy/s: [ 3 ]
Employment Type: Full Time
Offered Salary: NRs. 32,000.00 Monthly
Apply Before(Deadline): Feb. 11, 2020, 11:55 p.m. (7 months, 2 weeks ago)

जु प्रबन्धक

योग्यता:

  • BBS/ BBA 

नोट:

  • स्थानीय र अनुभवी लाइ विशेष प्राथमिकता दिइनेछ 
  • सवारी चालक अनुमतिपत्र हुनेहरुलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ 
  • कम्तिमा १  वर्ष बजार शाखा र १ वर्ष कर्जा शाखामा कम गरेको हुनुपर्ने 

Applying Procedure

योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरुले ७ दिन भित्र आवेदन दिनुहुन अनुरोध गर्दछौ 

सम्पर्क कार्यालयहरु :
बालाजु: ०१-४३५८४३८, ०१-४३५८०३९ 
सुर्यविनायक: ०१-६६१३२३१, ०१-६६१३२३२ 
कालीमाटि: ०१-४२७००८४, ०१-४२७००८५  

Job Action

Similar Jobs

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE