तुलसी राईस प्लान्ट उद्योग

एकाउन्टेन्ट

तुलसी राईस प्लान्ट उद्योग

एकाउन्टेन्ट

एकाउन्टेन्ट

तुलसी राईस प्लान्ट उद्योग

गौरादह-१ , झापा
Source: Kantipur Newspaper

एकाउन्टेन्ट

Basic Job Information

Job Category: Accounting / Finance
Job Level: Top Level
No. of Vacancy/s: [ 1 ]
Employment Type: Full Time
Apply Before(Deadline): Feb. 10, 2020, 11:55 p.m. (7 months, 3 weeks ago)

एकाउन्टेन्ट

शैक्षिक योग्यता:

  • वाणिज्यशास्त्रमा स्नातकोत्तर

कैफियत:
स्थानीयलाइ विशेष मान्यता दिइनेछ 

Applying Procedure

इच्छुक नेपाली नागरिकबाट ७ दिन भित्रमा दरखास्त आह्वान गरिन्छ 

थप जानकारीका लागि:
तुलसी राईस प्लान्ट उद्योग 
गौरादह-१ , झापा 
फोन: ०२३-५८११७३ 
E-mail: [email protected]
Web: www.shikharorganization.com

Job Action

Similar Jobs

Most Viewed Jobs

  • Teacher
  • Little Angels' School Day Boarding
  • Deadline: 5 days, 2 hours from now | Views: 3832
job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE