तुलसी राईस प्लान्ट उद्योग

जनरल म्यानेजर

तुलसी राईस प्लान्ट उद्योग

जनरल म्यानेजर

जनरल म्यानेजर

तुलसी राईस प्लान्ट उद्योग

गौरादह-१ , झापा
Source: Kantipur Newspaper

जनरल म्यानेजर

Basic Job Information

Job Category: General Mgmt. / Administration / Operations
Job Level: Mid Level
No. of Vacancy/s: [ 1 ]
Employment Type: Full Time
Apply Before(Deadline): Feb. 10, 2020, 9:55 a.m. (7 months, 2 weeks ago)

जनरल म्यानेजर

शैक्षिक योग्यता:

  • स्नातकोत्तर 

कैफियत:
स्थानीयलाइ विशेष मान्यता दिइनेछ 

Applying Procedure

इच्छुक नेपाली नागरिकबाट ७ दिन भित्रमा दरखास्त आह्वान गरिन्छ 

थप जानकारीका लागि :
तुलसी राईस प्लान्ट उद्योग 
गौरादह-१ , झापा 
फोन: ०२३-५८११७३ 
E-mail: [email protected]
Web: www.shikharorganization.com

Job Action

Similar Jobs

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE