अर्थो, सर्जन

फेमिली केयर अस्पताल

Khotang, Diktel
Source: Kantipur Newspaper

अर्थो, सर्जन

Basic Job Information

Job Category: Healthcare / Pharma / Biotech / Medical / R&D
Job Level: Mid Level
No. of Vacancy/s: [ 1 ]
Employment Type: Full Time
Apply Before(Deadline): Feb. 8, 2020, 3:55 p.m. (2 weeks, 1 day ago)

अर्थो, सर्जन

शैक्षिक योग्यता:

  • एम.एस .अर्थोपास 

Applying Procedure

निम्न इमेल मार्फत आफ्नो छोटो बायोडाटा, सैक्षिक प्रमाण पत्र, नागरिकता, सम्बन्धित काउन्सिल दर्ता प्रमाण पत्र, अनुभव को प्रमाण पत्रको कपि संम्लग्न राखी १० दिन भित्र पठाई सक्नु पर्ने छ।  सर्ट लिस्ट छनौटमा पर्ने उमेदवारहरुलाई मात्र सम्पर्क गरिने छ 

इमेल: [email protected] / [email protected]

Job Action

TO APPLY: For this job, please follow the applying procedure.


Register Now

Similar Jobs

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE