श्री महेन्द्रज्योति मा.वि

शिक्षक (विज्ञान)

श्री महेन्द्रज्योति मा.वि

शिक्षक (विज्ञान)

शिक्षक (विज्ञान)

श्री महेन्द्रज्योति मा.वि

चौरीखर्क सोलुखुम्बु
Experience: More than or equals to 1 year
Source: Kantipur Newspaper

शिक्षक (विज्ञान)

Basic Job Information

Job Category: Teaching / Education
Job Level: Mid Level
No. of Vacancy/s: [ 1 ]
Employment Type: Full Time
Apply Before(Deadline): Jan. 15, 2020, 5:05 p.m. (5 months, 3 weeks ago)

शिक्षक (विज्ञान)

शैक्षिक योग्यता 

  • बि.एस्सी वा सो सरह उत्तिर्ण

स्तर  मा.वि.

आवश्यक कागजातहरु:

  • शैक्षिक योग्यता र नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि
  • शिक्षण अनुमति प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

Applying Procedure

विज्ञापन प्रकाशन भएको मितिले १५ दिन भित्र आवश्यक प्रक्रिया पुर्याइ दरखास्त आन्हान गरिन्छ |

सम्पर्कको लागि ९८५२-८५०६४६, ९८०१-८४२३४३
Email : [email protected]

Job Action

Similar Jobs

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE