शमी साहित्य प्रतिष्ठान

प्रमुख बजार व्यवस्थापक

शमी साहित्य प्रतिष्ठान

प्रमुख बजार व्यवस्थापक

प्रमुख बजार व्यवस्थापक

शमी साहित्य प्रतिष्ठान

अनामनगर, काठमाडौँ
Experience: More than or equals to 3 years
Source: Kantipur Newspaper

प्रमुख बजार व्यवस्थापक

Basic Job Information

Job Category: Marketing / Advertising / Customer Service
Job Level: Mid Level
No. of Vacancy/s: [ 1 ]
Employment Type: Full Time
Apply Before(Deadline): Jan. 15, 2020, 5 p.m. (6 months ago)

प्रमुख बजार व्यवस्थापक

योग्यता तथा कार्य अनुभव

  • एमबीए/एमबीएस
  • पत्रिका व्यवस्थापनमा कम्तीमा तीन वर्ष
  • सेवा सुविधा सस्थाकाे नियम अनुसार हुनेछ 

Applying Procedure

इच्छुक, योग्य, जागरुक र मिहिनेती नेपाली नागरिकले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले पन्ध्र (१५) दिन भित्र आफनाे प्रमाणपत्रका प्रतिलिपि सहित दरखास्त आह्वान गरिन्छ ।

अन्य तिस्तृत जानकारीका लागि शमी साहित्य प्रतिष्ठानको सूचनापाटी हेर्नुहोला ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
शमी साहित्य प्रतिष्ठान
घर नं. ६२/२२, सहयोग मार्ग, वडा नं. २९, अनामनगर, काठमाडौँ
फोन : ४१०२६७१/ ५७०६११६ Email : [email protected]

Job Action

Similar Jobs

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE