कार्यालय सहयाेगी

पचराैता नगरपालिका

बेनौली बारा, नेपाल
Experience: More than or equals to 1 year
Source: Nagarik Newspaper

कार्यालय सहयाेगी

Basic Job Information

Job Category: Others
Job Level: Mid Level
No. of Vacancy/s: [ 2 ]
Employment Type: Contract
Apply Before(Deadline): Jan. 10, 2020, 5 p.m. (1 week, 3 days ago)

कार्यालय सहयाेगी

अावश्यक याेग्यता :

 • मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था बाट कम्तिमा ८ कक्षा उत्तिर्ण गरेकाे
विज्ञापन नं. : ०७/२०७६/७७
संख्या : २ जना
लाग्ने दस्तुर : रू ५००।-

Applying Procedure

योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरुले यो सुचना प्रकाशित भएको मितीले १५ दिन भित्र राजश्व तिरेको रसिद सहित दरखास्त दिनु हुन सम्बन्धित सबैको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ।

द्रष्टब्य :

 • परीक्षाको किसिम : मौखिक अन्तरबार्ता
 • उमेर हद : १८ बर्ष पुरा भई ३५ बर्ष ननाघेको
 • आवेदन बुझाउने स्थान : पचरौता नगरपालिकाको कार्यालय बेनौली बारा
 • आवेदन दिनु पर्ने अन्तिम मिती : २०७६।०९।२५ गते सम्म तथा अन्तिम दिन बिदा परेमा सो को भोलि पल्ट सम्म
 • पेश गर्नु पर्ने आवश्यक कागजातहरु : उम्मेदवारको व्यक्तिगत विवरण, शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र, नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र, अनुभवको प्रमाण पत्र, दस्तुर बुझाएको नगदी रसिद
 • उचाई छाती र तौल : पुरुष (उचाई घटीमा ५ फिट २ इन्च,छाती ३१-३३, तौल ५० के.जी.) महिलाः (उचाई घटीमा ५ फिट, तौल ४२ के.जी)
 • सम्पर्क मिती: २०७६।०९।२८ गते सोमबार तथा परिक्षा मिती सम्पर्क मितीकै दिन तोकिनेछ
 • अन्य प्रचलित कानुनद्वारा अयोग्य नभएको
 • सम्पर्क न. ९८५५०४८४६४
 • दस्तुर रकम नगरपालिकाको राजश्व शाखामा बुझाइ सक्कल भौचर पेश गर्नु पर्नेछ
 • सुचनामा उल्लेखित भए बाहिरका अन्य कुराहरुप्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संयोजक्त्तवमा रहेको करारमा कर्मचारी सिफारिस गर्न उम्मेदवार छनौट तथा सिफारिस समितीले निर्धारण गरे बमाेजिम हुनेछ

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

Job Action

TO APPLY: For this job, please follow the applying procedure.


Register Now

Similar Jobs

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE