अमृत बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड

उप-सहायक

अमृत बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड

उप-सहायक

उप-सहायक

अमृत बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड

हमृतनगर, काठमाडाैं, नेपाल
Source: Annapurna Post Newspaper

उप-सहायक

Basic Job Information

Job Category: Accounting / Finance
Job Level: Mid Level
No. of Vacancy/s: [ 1 ]
Employment Type: Full Time
Offered Salary: NRs. 13,500.00 Monthly
Apply Before(Deadline): Jan. 6, 2020, 4 p.m. (6 months ago)

उप-सहायक

पद : उप-सहायक
संख्या : १ (एक)
योग्यता : एस. एल. सि. /एस.ई.ई. उत्तीर्ण
उमेर : १८ बर्ष पुगेको र ३५ वर्ष ननाघेको
तालिम : कम्तीमा ३ महिना अवधिको कम्प्यूटर तालिम लिएको
मासिक तलब : रु. १३,५००/-
परीक्षाको किसिम : प्रयोगात्मक परिक्षा र अन्तर्वार्ता

Applying Procedure

इच्छुक नेपाली नागरिकले अन्तर्वार्ता दस्तुर रु. ५००/- (फिर्ता नहुने) बुझाई मिति २०७६/९/२१ दिउँसो ४:०० बजे भित्र संस्थाले तोकेको ढाँचामा निवेदन पेश गर्नुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

अमृत बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड
कीर्तिपर-१, अमृतनगर, काठमाडौं । फोन नं. ५१९५५३१, ५१९५१७०

सदस्य सचिव
पदपूर्ति समिति

Job Action

Similar Jobs

  • Accountant
  • A Renowned Financial Advisory Services Compa…
  • Deadline: 1 week, 1 day from now | Views: 856

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE