त्रि.वि.चि.शा.अ.संस्थान

उप प्राध्यापक

त्रि.वि.चि.शा.अ.संस्थान

उप प्राध्यापक

उप प्राध्यापक

त्रि.वि.चि.शा.अ.संस्थान

महाराजगञ्ज, काठमाण्डाै, नेपाल
Source: Gorkhapatra Newspaper

उप प्राध्यापक

Basic Job Information

Job Category: Teaching / Education
Job Level: Mid Level
No. of Vacancy/s: [ 2 ]
Employment Type: Full Time
Apply Before(Deadline): Jan. 26, 2020, 5 p.m. (5 months, 1 week ago)

उप प्राध्यापक

न्युनतम शैक्षिक याेग्यता :

  • MBBS गरी MD Microbiology उत्तिर्ण गरेकाे

अावश्यक दरवन्दी संख्या : २ (दुइ)
विषय : Microbiology 

Applying Procedure

इच्छुक योग्य नेपाली नागरिकहरुले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिन भित्र आवेदन फाराम भरी बुझाउनु हुन सूचित गरिन्छ । विस्तृत विवरण यस क्याम्पसको सूचना पाटीमा टाँसिएको व्यहोरा जानकारी गराईन्छ। 

सम्पर्क मिति : अावेदन फाराम बुझाउने अन्तिम दिनकाे साताैं दिनमा । 

क्याम्पस प्रमुख

Job Action

Similar Jobs

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE