केयर टेकर

साँग्रिला अर्फनेज हाेम

चापागाँउ ललितपुर, नेपाल
Experience: More than or equals to 1 year
Source: Kantipur Newspaper

केयर टेकर

Basic Job Information

Job Category: NGO / INGO / Social work
Job Level: Mid Level
No. of Vacancy/s: [ 1 ]
Employment Type: Full Time
Apply Before(Deadline): Dec. 13, 2019, 5 p.m. (6 days, 12 hours from now)

केयर टेकर

शैक्षिक याेग्यता तथा कार्य अनुभव:

  • एस.एल.सी. उर्तिण गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कस्तीमा १ बर्ष अनुभव भएका २५ बर्ष भन्दा माथिको योग्य ब्यक्तिहरुले निम्न ठेगानामा मिति २०७६ साल मंसिर २७ गते सम्ममा आवेदन दिनको लागि अनुराेध गरिन्छ

Applying Procedure

इमेल: application@waisenkind.de कृपया तल उल्लेख गरे अनुसारको ठेगानामा गइ बिस्तृत जानकारी लिन सकिन्छ।

http://shangrila.org.np/index.php/news-events/
शर्टलिष्ट भएका उमेद्वारलाइ मात्र लिखित तथा अन्तर्वार्तामा बोलाइने छ।

साँग्रिला अर्फनेज हाेम

Job Action

TO APPLY: For this job, please follow the applying procedure.


Register Now

Similar Jobs

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE