साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.

स्थानीय प्रशिक्षक

साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.

स्थानीय प्रशिक्षक

स्थानीय प्रशिक्षक

साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.

Kathmandu
Experience: Less than or equals to 1 year
Source: Kantipur Newspaper

स्थानीय प्रशिक्षक

Basic Job Information

Job Category: Marketing / Advertising / Customer Service
Job Level: Mid Level
No. of Vacancy/s: [ 13 ]
Employment Type: Contract
Apply Before(Deadline): Dec. 15, 2019, 5 p.m. (5 months, 1 week ago)

स्थानीय प्रशिक्षक

विज्ञापन नं. ०३/२०७६/०७७
अवधि
६ महिना 

योग्यता

  • (क) वाणिज्यशास्त्र वा व्यवस्थापन विषयमा स्वातकोत्तर तह उत्तीर्ण वा (ख) वाणिज्यशास्त्र वा व्यवस्थापन विषयमा स्तातक गरी बैंक वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थामा कम्तिमा ३ वर्ष काम गरेको वा (ग) कुनै पनि विषयमा प्रविणता प्रमाणपत्र तह वा सो सरह उत्तीर्ण गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था वा साना किसान सहकारी संस्था वा ग्रामीण वित्त वा लघुवित्त क्षेत्रमा ५ वर्ष काम गरेको कार्य अनुभव भएको 

उमेरकाे हद  दरखास्त दिने अन्तिम मितिसम्म ५० वर्ष ननाघेको 

कार्य स्थान  

  • यस विसीय संस्थाको विभिन्न इलाका कार्यालय तथा वित्तीय संस्थाले तोकेको कायंक्षेत्रमा रहेर काम गर्नु पर्नेछ 

सेवा तथा सुविधा 

  • मासिक रू ६० हजार तलब र स्थानीयस्तरको भ्रमण भत्ता वापत एकमुष्ट रु.२० हजार सहित मासिक जस्मा रु.८० हजार पारिश्रमिक र करार अर्वाध थप भइ सेवा अवधि भित्र बडा दशैँ पर्न गएमा दशैँ खर्च वापत १ महिनाको थप तलब उपलब्ध गराईने छ 

नाेट
आवेदक नेपाली नागरिक र कम्प्युटर सम्वन्धी आधारभूत ज्ञात हासिल गरेको हुनु पर्नेछ । वैयक्तिकविवरण (दरखास्त फाराम) को ढाँचा, Terms of Reference (TOR) स बित्तीय संस्थाको Wbbsite : https://skbbl.com.np बाट Download गर्न वा यस वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सकिने छ रीत नपुगेको तथा तोकिएको समय भन्दा पछि प्राप्त हुने आवेदन उपर कतै कारवाही गरिने छैन । छनौट  परेका उम्मेद्वारहरूलाई मात्र अन्तरवार्ता लागि सुचित गरिने छ। 

Applying Procedure

योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकले आफ्नाे शैक्षिक योग्यता, नागरिकता, तालिम र अनुभव खुल्ने प्रमाणपत्रका प्रतिलिपीहरू, हालसालै खिचिएको दुई प्रति पासपोटं साइजको फोटो एवं यस वित्तीय संस्थाले तोकेको ढाँचामा वैयक्तिक (दरखास्त फाराम) मिति २०७६ मंसिर २९ गते भित्र (उक्त दिन सार्वजनिक बिदा पर्व गएमा त्यस पछि कार्यालय खुल्ने पहिलो दिन कार्यालय समय भित्रमा तलको ठेगानामा आवेदन पेश गर्नु हुन यो सुचना प्रकाशन गरिएको छ ।

पदपूर्ति समिति
साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.
(साविकको नाम:  साना किसान विकास बैंक लि)
केन्द्रीय कार्यालय, सुबिधानगर, काठमाडौं, नेपाल
फोन : ०१-४१११७५२/८२८९२३

Job Action

Similar Jobs

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE