साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.

कार्यक्रम संयाेजक

साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.

कार्यक्रम संयाेजक

कार्यक्रम संयाेजक

साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.

Kathmandu
Experience: Less than or equals to 1 year
Source: Kantipur Newspaper

कार्यक्रम संयाेजक

Basic Job Information

Job Category: Banking / Insurance /Financial Services
Job Level: Senior Level
No. of Vacancy/s: [ 1 ]
Employment Type: Contract
Apply Before(Deadline): Dec. 15, 2019, 5 p.m. (5 months, 3 weeks ago)

कार्यक्रम संयाेजक

विज्ञापन नं. ०२/२०७६/०७७
अवधि
६ महिना 

योग्यता

  • कुनै पनि विषयमा स्नातकोत्तर तह उत्तीण गरी बैंक वा वित्तीय संस्थाहरूमा कम्तिमा ५ वर्ष काम गरेको, वा कुनै पनि विषयमा स्नातक गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कम्तिमा अधिकृत पदमा १० वर्ष काम गरेको कार्यनुभव भएको । साना किसान विकास कार्यक्रम सम्बन्धी अनुभव भएकालाई प्राथमिकता दिइने छ ।

उमेर दरखास्त दिने अन्तिम मितिसम्म ५८ वर्ष ननाघेको 

कार्य स्थान  

  • वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालप, सुबिधानगर, काठमाडौ र आवश्यकताअनुसार वित्तीय संस्थाका कार्यक्रम रहेका सम्पर्ण जिल्ला तथा पालिकाहरूमा भ्रमण गर्नु पर्ने

सेवा तथा सुविधा 

  • मासिक रू १ लाख पारिश्रमिक र करार अबधि थप भई सेवा अवधि भित्र बडा दशैँ पर्ने गएमा दशैं खर्च वापत १ महिनाको थप तलब उपलब्ध गराइने छ ।

नाेट
आवेदक नेपाली नागरिक र कम्प्युटर सम्वन्धी आधारभूत ज्ञात हासिल गरेको हुनु पर्नेछ । वैयक्तिकविवरण (दरखास्त फाराम) को ढाँचा, Terms of Reference (TOR) स बित्तीय संस्थाको Wbbsite : https://skbbl.com.np बाट Download गर्न वा यस वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सकिने छ रीत नपुगेको तथा तोकिएको समय भन्दा पछि प्राप्त हुने आवेदन उपर कतै कारवाही गरिने छैन । छनौट  परेका उम्मेद्वारहरूलाई मात्र अन्तरवार्ता लागि सुचित गरिने छ। 

Applying Procedure

योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकले आफ्नाे शैक्षिक योग्यता, नागरिकता, तालिम र अनुभव खुल्ने प्रमाणपत्रका प्रतिलिपीहरू, हालसालै खिचिएको दुई प्रति पासपोटं साइजको फोटो एवं यस वित्तीय संस्थाले तोकेको ढाँचामा वैयक्तिक (दरखास्त फाराम) मिति २०७६ मंसिर २९ गते भित्र (उक्त दिन सार्वजनिक बिदा पर्व गएमा त्यस पछि कार्यालय खुल्ने पहिलो दिन कार्यालय समय भित्रमा तलको ठेगानामा आवेदन पेश गर्नु हुन यो सुचना प्रकाशन गरिएको छ ।

पदपूर्ति समिति
साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.
(साविकको नाम:  साना किसान विकास बैंक लि)
केन्द्रीय कार्यालय, सुबिधानगर, काठमाडौं, नेपाल
फोन : ०१-४१११७५२/८२८९२३

Job Action

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE