प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्‌ काली गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालय

फरेष्टकी प्रशिक्षक

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्‌ काली गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालय

फरेष्टकी प्रशिक्षक

फरेष्टकी प्रशिक्षक

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्‌ काली गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालय

पुट्टार तनहु
Experience: More than or equals to 1 year
Source: Gorkhapatra Newspaper

फरेष्टकी प्रशिक्षक

Basic Job Information

Job Category: Teaching / Education
Job Level: Mid Level
No. of Vacancy/s: [ 2 ]
Employment Type: Full Time
Apply Before(Deadline): Dec. 13, 2019, 5 p.m. (5 months, 2 weeks ago)

फरेष्टकी प्रशिक्षक

विज्ञापन न :  ०१/२०७६/०७७ 

स्तर र श्रेणी : अधिकृत स्तर तृतिय प्रा.

शैक्षिक योग्यता :

  • मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट वन विज्ञान विषयमा स्नातक तह वा सा सरह उत्तिर्ण

परिक्षा दस्तुर : १०००/-

Applying Procedure

याेग्य नेपाली नागरिकहरू वाट याे सूचना प्रथमपटक प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र आफूले प्राप्त गरेको शैक्षिक याेग्यता अनुभवका प्रमाणपत्र, तालीम, नपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र आफैले प्रमाणित गरी २, २ प्रति प्रतिलिपि र फोटोको साथ तथा परीक्षा दस्तुस्वापट शुल्क काली गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालयको राष्ट्रिय वाणिज्य वैंक खरेनीटार, शाखा तनहुँका च.हि.न ३५७०००००२५०१ मा बुझाएको वैंक भौचर संलग्न गरी आफ्नो सम्पर्क नम्वरसहित यस प्राविधिक शिक्षालयक प्रशासन शाखामा निवेदन दिनहुन तथा ०६५६२००१४ मा सम्पक गर्नुहुन सम्वन्धित सवैको जानकारीको लागि याे सूचना प्रकाशित गरिएको छ । साथै परीक्षासम्वन्धी कार्यक्रम पछि प्रकाशित गरिने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्‌
काली गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालय

Job Action

Similar Jobs

  • English Teachers
  • Crystal Monntain Basic School
  • Deadline: 2 weeks, 5 days from now | Views: 335

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE