प्रशिक्षार्थी (केही)

बाबियाखर्क बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड

काठमाण्डौं म. न. पा. ३१, ॐकारेश्वर, शान्तिनगर
Experience: More than or equals to 1 year
Source: Kantipur Newspaper

प्रशिक्षार्थी (केही)

Basic Job Information

Job Category: Banking / Insurance /Financial Services
Job Level: Mid Level
No. of Vacancy/s: [ 1 ]
Employment Type: Full Time
Apply Before(Deadline): Dec. 11, 2019, 5 p.m. (4 days, 2 hours from now)

प्रशिक्षार्थी (केही)

न्युनतम शैक्षिक याेग्यता :

  • व्यवस्थापन विषयमा  १०+२ वा सो सरह उत्तीण गरेको

सेवा : प्रशासन
अावश्यक संख्या : केही
तलब : अापसी समझदारीमा निर्धारण गरिनेछ

नाेट :
क) अनुभवी र दुइपाङ्ग्रे सवारीचालक अनुमती पत्र प्राप्त गरेकालाइ विशेष प्राथमिकता दिइने छ।
ख) अन्य जानकारी संस्थाकाे सूचना पाटीमा टाँस गरिएकाे छ।

Applying Procedure

याेग्य नेपाली नागरिकहरुबाट हालसालै खिचेको २ प्रति फोटो, शैक्षिक याेग्यता, नागरिकताको प्रमाणपत्र तथा अनुभवको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि सहित यो सूचना प्रकाशित भएको मितीले १५ (पन्ध्र) दिनभित्र संस्थाकाे कार्यालयमा अावेदन गर्नुहाेला।

बाबियाखर्क बचत तथा  ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड
काठमाण्डौं म. न. पा. ३१, कारेश्वर, शान्तिनगर
फाेन नम्वर ०१ - ४१०८५१४


Job Action

TO APPLY: For this job, please follow the applying procedure.


Register Now

Similar Jobs

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE