इन्फिनिटी लघुवित वित्तीय संस्था लिमिटेड

वरिष्ठ सहायक शाखा प्रमुख -केही

इन्फिनिटी लघुवित वित्तीय संस्था लिमिटेड

वरिष्ठ सहायक शाखा प्रमुख -केही

वरिष्ठ सहायक शाखा प्रमुख -केही

इन्फिनिटी लघुवित वित्तीय संस्था लिमिटेड

केन्द्रीय कायालय, गैडाकोट-२, नबलपरासी
Experience: More than or equals to 1 year
Source: Annapurna Post Newspaper

वरिष्ठ सहायक शाखा प्रमुख -केही

Basic Job Information

Job Category: Banking / Insurance /Financial Services
Job Level: Mid Level
No. of Vacancy/s: [ 1 ]
Employment Type: Full Time
Apply Before(Deadline): Dec. 11, 2019, 5 p.m. (10 months, 2 weeks ago)

वरिष्ठ सहायक शाखा प्रमुख -केही

विज्ञापन न  ४/२०७६/७७
श्रेणी  सहायक
अावश्यक सख्या  केही 

न्यूनतम शैक्षिक योग्यता  

  • स्नातक तह वा सो सरहको परीक्षा उत्तीण गरी बैक तथा लघसबिन्रीय सस्थामा कम्तिमा १ बर्ष काम गरेको वा  प्रविणता प्रमाणपत्र वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरी लघबित्तमा कम्तीमा ३ बर्ष काम गरेको ।

Applying Procedure

परीक्षाको किसिम : अधिकृत श्रेणी, बरिष्ठ सहायकको मौखिक अन्तर्वार्ता र कनिष्ठ सहायक तालिमेको फिल्ड अवधारणा र मौखिक अन्तवार्ता

उमेरको हद : अधिकृत श्रेणीको लागि २१ बर्ष पुरा भई ४० वर्ष ननाधेको र सहायक श्रेणीको लागि १८ वर्ष पुरा   ३५ वर्ष ननाधका हनुपर्नेछ । महिलाकाे हकमा उमेरको हदमा पांच वर्ष थप हुनेछ।

कामको प्रकृती - पहाड वधा तराईका दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न बर्गमा गई समूह परिचालन, कर्जा लगानी तथा असुली, बचत सकलन एवम कर्जांका विष्लेषण र सदुपयाेगीता निरिक्षण तथा सकलित बचत तथा असुल भएको कर्जा किस्ताको लखाङकन गर्ने आदि कामहरू गर्नुपर्नेछ । कनिष्ठ सहायक तालिमेको  पदको प्रशिक्षण अवधी ६ महिनाको हुनेछ । उक्त अबधिमा निर्धारित कार्य सम्पादिन सन्ताेषजनक भएमा मात्र यस बित्तीय सस्थाको नियमानुसार परीक्षणकीलको नियुत दिएनेछ  । तालिम अवधिभर तीकिएको तीलीम भत्ता मात्र  दिइनेछ । 

तलव भत्ता तथा अन्य सुविधाहरु सस्थाकाे  नियमानुसार हुनेछ । 

आवेदन पठाउने ठेगाना : वायोडाटा हालसासै खिचेको पासपीट साइजको फोटो सहित निम्न ठेगानामा हस्त लिखित अावेदन पठाउन सकिनेछ। 

सस्थाका शाखाहरु, केन्द्रीय कार्यालय गैडाकोट नवसपर र इमेल [email protected] रितपूबक ताेकिएकाे  समयभित्र प्राप्त सबै आबेदन उपर छानविन गरी छोटो सुचीमा परेका उमद्बारहरुलाई मात्र अन्तर्वाता तथा फिल्ड अबधारणाको लागी सम्पर्क गरिनेछ । संस्थाको शाखा कार्यालयको ठेयाना वेभसाइट www.omginitylbsl.com.np बाट प्राप्त गर्न सक्निछ 

इन्फिनिटी लघुवित वित्तीय संस्था लिमिटेड
केन्द्रीय कायालय, गैडाकोट-२, नबलपरासी 
फोन न ०७८ ५०३३०१

Job Action

Similar Jobs

Most Viewed Jobs

  • Finance Officer
  • Tech World Distribution
  • Deadline: 2 weeks, 1 day from now | Views: 2748
  • Consultant
  • USAID’s Sajhedari – Support to Federalism (S…
  • Deadline: 4 days, 11 hours from now | Views: 2493
job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE