एक प्रतिष्ठीत सहकारी संस्था लि

बजार प्रतिनिधि महिला/पुरुष

एक प्रतिष्ठीत सहकारी संस्था लि

बजार प्रतिनिधि महिला/पुरुष

बजार प्रतिनिधि महिला/पुरुष

एक प्रतिष्ठीत सहकारी संस्था लि

Pokhara, Nepal
Experience: More than or equals to 1 year
Source: Kantipur Newspaper

बजार प्रतिनिधि महिला/पुरुष

Basic Job Information

Job Category: Marketing / Advertising / Customer Service
Job Level: Mid Level
No. of Vacancy/s: [ 10 ]
Employment Type: Full Time
Apply Before(Deadline): Dec. 8, 2019, 5 p.m. (5 months, 3 weeks ago)

बजार प्रतिनिधि  महिला/पुरुष

शैक्षिक याेग्यता तथा कार्य अनुभव

  • SLC/SEE Pass
  •  १ वर्षकाे कार्यानुभव भएकाे हुनुपर्नेछ । 
  • तलव सस्थाकाे नियमअनुसार 

Applying Procedure

सक्षम इच्छुक नेपाली नागरिकहरुले आफूनो आवश्यक योग्यताको प्रमाणपत्र, नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि, बायोडाटा र एक प्रति एए साइजको फोटो सहित १५ दिनभित्र सम्पक गर्नुहोला ।

फोन: ०१६६२०१९२,_०१६६२०१९९,_ मोबाईलः ९८६१३९२१६१

एक प्रतिष्ठीत सहकारी संस्था लि

Job Action

Similar Jobs

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE