सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय

उप प्राध्यापक

सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय

उप प्राध्यापक

उप प्राध्यापक

सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय

टीकापुर कैलाली
Source: Kantipur Newspaper

उप प्राध्यापक

Basic Job Information

Job Category: Teaching / Education
Job Level: Mid Level
No. of Vacancy/s: [ 1 ]
Employment Type: Full Time
Apply Before(Deadline): Dec. 5, 2019, 5 p.m. (5 months, 3 weeks ago)

उप प्राध्यापक

विषय : Plant Pathology 

सेवाकाे किसिम : करार 

अावश्यक शैक्षिक याेग्यता  

  • मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थावाट एम.एस्सी Plant Pathology  विषयमा न्यनतम द्वितीय श्रेणिमा उर्तिण गरेको
  • अनुभवीलाई विशेष प्राथमिकता दिईनेछ 
  •  बिदेशी शिक्षण संस्थाको हकमा समकक्षता प्रमाणपत्र अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने छ

Applying Procedure

योग्य नेपाली नांगरिकहरुबाट आवश्यक कागजात सहित सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ (पन्द्र) दिन भित्र रीतपूर्वक दरखास्त पेश गर्नहन आहवान गरिन्छ

दरखास्त दस्त्रवापत रु २०००।- (दुईहजार) फिर्ता नहुनेगरी टिकापुर स्थित नेपाल बैंक लिमिटेडमा रहेको चल्ती खाता नं. १०७००१०६५५३९२५०००००१ मा जम्मा गरेको सक्कल बैक भौचर पेश गर्नुपर्ने छ 

परीक्षाको किसिम :- अर्न्तवार्ता ।
सम्पर्क मिति :- ०७६/०८/२० बुधवार कार्यालय समय भित्र 

थप जानकारीको लागि कृषि विज्ञान संकाय, डीनको कार्यालयमा वा टेलिफोन नं. ०९ १५६००८८/०९१५६१२७२ मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ ।

कृषि विज्ञान संकाय  डीनकाे कार्यालय 
सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय

Job Action

Similar Jobs

  • English Teachers
  • Crystal Monntain Basic School
  • Deadline: 3 weeks, 1 day from now | Views: 252

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE