महिला सहयात्रा लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.

अधिकृत स्तर (कनिष्ठ अधिकृत देखी बरिष्ठ) केही

महिला सहयात्रा लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.

अधिकृत स्तर (कनिष्ठ अधिकृत देखी बरिष्ठ) केही

अधिकृत स्तर (कनिष्ठ अधिकृत देखी ब…

महिला सहयात्रा लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.

थाहा न.पा.-२, चित्लाङ्ग मकवानपुर
Experience: More than or equals to 3 years
Source: The Himalayan Times Newspaper

अधिकृत स्तर (कनिष्ठ अधिकृत देखी बरिष्ठ) केही

Basic Job Information

Job Category: Banking / Insurance /Financial Services
Job Level: Mid Level
No. of Vacancy/s: [ 1 ]
Employment Type: Full Time
Apply Before(Deadline): Dec. 4, 2019, 5 p.m. (5 months, 3 weeks ago)

अधिकृत स्तर (कनिष्ठ अधिकृत देखी बरिष्ठ) केही

शैक्षिक याेग्यता र कार्य अनुभव 

कम्तिमा स्मातक तह उतिर्ण गरी वित्तीय संस्थाको विभिन्न विभागहरु कर्जा, जोखिम व्यवस्थापन, असुली, अनुगमन, परियोजना संचालन, लघुउद्यम प्रबर्द्धन तथा बजार व्यवस्थापन, आन्तरिक लेखा परिक्षण, जनशक्ति व्यवस्थापन, वित्त प्रशासन, शाखा प्रशासन संचालन, योजना तथा विकासको क्षेत्रमा कम्तिमा ३ वर्षको कार्य अनुभव भएको ।

Applying Procedure

ईच्छुक उम्मेदवारले सूचना प्रकाशन भएको मितिले १५ दिनभित्र कार्यालय समय भित्र वित्तीय संस्थाको वेभसाइटमा राखिएको आवेदन फारम डाउनलोड गरी आफनो बायोडाटा, हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको फोटो, नागरिकताको प्रतिलिपी र २ जना सन्दर्भ व्यक्ति (Reference) सहित वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालयमा सोझै वा [email protected]  मा इमेल मार्फत पठाउन सकिने छ छोटो सूचीमा परेका उम्मेदवारहरुलाई परिक्षाका लागि टेलिफोन मार्फत जानकारी गराइने छ | उल्लेखित विज्ञापन अनुसार कर्मचारी सर्टीलष्ट गरी छनौट गर्ने/नगर्ने सर्वाधिकार वित्तीय संस्थामा निहित रहने छ।

नोट : प्रदेश नं. २, ३ र ४ का उम्मेदवारलाई विशेष ग्राध्यता दिइनेछ

(पदपूर्ति समिति)

महिला सहयात्रा लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.
Mahila Sahayatra Laghubitta Bittya Sanstha Ltd. 
(नेपाल राष्ट्र बैंकबाट “घ” वर्णको इजाजतपत्रप्राप्त वितीय संस्था)
केन्द्रीय कार्यालय, थाहा न.पा.-२, चित्लाङ्ग मकवानपुर
फोन नं. ०१-४२८७३२५ ०१-६२००१७४
वेवसाइट: http://www.mahilasahayatra.com.np

Job Action

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE