नवजीवन सहकारी संस्था लि

सहायक (चाैथाे तह)

नवजीवन सहकारी संस्था लि

सहायक (चाैथाे तह)

सहायक (चाैथाे तह)

नवजीवन सहकारी संस्था लि

धनगढी, टिकापुर, बाँसगढी (बर्दिया), अत्तरिया, सुख्खड, जोशीपुर, …
Experience: More than or equals to 1 year
Source: Gorkhapatra Newspaper

सहायक (चाैथाे तह)

Basic Job Information

Job Category: Banking / Insurance /Financial Services
Job Level: Entry Level
No. of Vacancy/s: [ 8 ]
Employment Type: Full Time
Apply Before(Deadline): Dec. 4, 2019, 5 p.m. (8 months, 1 week ago)

सहायक (चाैथाे तह)

तपशिल

विज्ञापन नं.: खुल्ला ०२/०७६/०७७
संख्या: ८ (आठ) जना 
उमेर : १८ वर्ष पुरा भई ३५ वर्ष ननाघेको
शैक्षिक योग्यता : बैंकिङ्ग, व्यवस्थापन वा अर्थशास्त्र बिषयमा दश जोड दुई परीक्षा उत्तिर्ण गरेको र कम्प्युटर सम्बन्धि राम्रो ज्ञान भएकाे
सेवाको किसिम : स्थायी 
परीक्षणकाल : १ (एक) वर्ष 
परीक्षाको किसिम : लिखित, अन्तरवार्ता र प्रयोगात्मक 
परीक्षा दस्त्र : ६००।- 
तलब तथा अन्य सुविधा : संस्थाको नियमानुसार 
कार्यक्षेत्र -: धनगढी टिकापुर बाँसगढी (बर्दिया) / अत्तरिया / सुख्खड/ जोशीपुर ८ आई.बि.आर.डी. तथा संस्थाले सञ्चालन गर्ने नयाँ सेवाकेन्द्रहरु र अन्य उपआयोजनाहरु
सम्पर्क मिति : २०७६।०८।२५ गते

Applying Procedure

प्रथम पटक सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३० दिन भित्र योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरुबाट दरखास्त आव्हान गरिन्छ । ईच्छुक व्यक्तिले संस्थाले तोकेको ढाँचामा फाराम भरी नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रहरुको प्रतिलिपी र अनुभवका प्रमाणपत्रहरु समेत संलग्न गरि आवेदन गर्नु होला । म्याद नाघि आएका र रीत नपुगेका दरखास्त उपर कुनै कार्यवाही गरिने छैन।

आवेदन संस्थाको प्रधान कार्यालय, शाखा /सेवाकेन्द्रमा बुझाउन सक्किने छ । आवेदन फाराम यस संस्थाको प्रधान कार्यालय, शाखा /संबाकेन्द्रहरु बाट प्राप्त गर्न सकिनेछ । साथै संस्थाको वेवसाईट www.navajeevancoop.com.np बाट आवेदन फाराम र पाट्यक्रम डाउनलोड गर्न सकिनेछ ।

पुनश्च : अन्य थप जानकारीका लागी संस्थाको प्रधान कार्यालय धनगढीमा सम्पक गर्न सकिनेछ ।

पदपूर्ति उपसमिति

नवजीवन सहकारी संस्था लि
प्रधान कार्यालय, धनगढी, कैलाली
फाेन नं. ०९१-५२३६५३, ५२२९५०
Email : [email protected], [email protected]
Website : www.navajeevancoop.com.np 

Job Action

Similar Jobs

  • Deputy General Manager
  • नेपाल इन्स्योरेन्स
  • Deadline: 2 days, 23 hours from now | Views: 115

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE