नेपाल राष्ट्र बैक

सहायक निर्देशक (अान्तरिक प्रतियाेगितात्मक परीक्षातर्फ)

नेपाल राष्ट्र बैक

सहायक निर्देशक (अान्तरिक प्रतियाेगितात्मक परीक्षातर्फ)

सहायक निर्देशक (अान्तरिक प्रतियाेग…

नेपाल राष्ट्र बैक

काठमाण्डाै
Experience: More than or equals to 1 year
Source: Gorkhapatra Newspaper

सहायक निर्देशक (अान्तरिक प्रतियाेगितात्मक परीक्षातर्फ)

Basic Job Information

Job Category: Banking / Insurance /Financial Services
Job Level: Mid Level
No. of Vacancy/s: [ 9 ]
Employment Type: Full Time
Apply Before(Deadline): Nov. 14, 2019, 5 p.m. (6 months, 3 weeks ago)

सहायक निर्देशक (अान्तरिक प्रतियाेगितात्मक परीक्षातर्फ)

विज्ञापन नं. ८/२०७६
तह/श्रेणी अधिकृत तृतिय
सेवा समुह प्रशाशन 

Applying Procedure

बढुवाको लागि सम्भाव्य भएका उम्मेद्वारहरूले संलग्न बमोजिमको फाराम भरी Scan गरौ कार्यक्षमता मूल्याङ्कनमा समावेश हुने उमेद्वारहरले इमेल [email protected] मा Attach गरि  २०७६ कातिक २८ गते विहिवारका दिनभित्र दरखास्त पेश गर्न आव्हान गरिएको छ। रीत नपुगी आएका दरखास्त उपर कुनै किसिमकाे कारवाही गरिने छैन । साथै, आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पूर्ति भरिने पदहहको लिखित परीक्षा लोक सेवा आयोगले सञ्चालन गर्नेछ ।

नेपाल राष्ट्र बैक

Job Action

Most Viewed Jobs

  • Civil Engineer
  • Hilltake Group (Resort)
  • Deadline: 1 week, 1 day from now | Views: 2281
job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE