नेपाल राष्ट्र बैक

सहायक (कार्यक्षमता मुल्याङ्कन तर्फ)

नेपाल राष्ट्र बैक

सहायक (कार्यक्षमता मुल्याङ्कन तर्फ)

सहायक (कार्यक्षमता मुल्याङ्कन तर्फ)

नेपाल राष्ट्र बैक

काडमाण्डाै नेपाल , काठमाण्डाै नेपाल
Experience: More than or equals to 1 year
Source: Gorkhapatra Newspaper

सहायक (कार्यक्षमता मुल्याङ्कन तर्फ)

Basic Job Information

Job Category: Banking / Insurance /Financial Services
Job Level: Mid Level
No. of Vacancy/s: [ 4 ]
Employment Type: Full Time
Apply Before(Deadline): Nov. 14, 2019, 5 p.m. (6 months, 2 weeks ago)

सहायक (कार्यक्षमता मुल्याङ्कन तर्फ)

विज्ञापन नं. ५/२०७६
तह/श्रेणी सहायक दृतिय
सेवा समुह प्रशाशन 

Applying Procedure

बढुवाको लागि सम्भाव्य भएका उम्मेद्वारहरूले संलग्न बमोजिमको फाराम भरी Scan गरौ कार्यक्षमता मूल्याङ्कनमा समावेश हुने उमेद्वारहरले इमेल [email protected] मा Attach गरि  २०७६ कातिक २८ गते विहिवारका दिनभित्र दरखास्त पेश गर्न आव्हान गरिएको छ। रीत नपुगी आएका दरखास्त उपर कुनै किसिमकाे कारवाही गरिने छैन । साथै, आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पूर्ति भरिने पदहहको लिखित परीक्षा लोक सेवा आयोगले सञ्चालन गर्नेछ ।

नेपाल राष्ट्र बैक

Job Action

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE