त्रिभुवन विश्वविद्यालय

ड्राइभर

त्रिभुवन विश्वविद्यालय

ड्राइभर

ड्राइभर

त्रिभुवन विश्वविद्यालय

पाेखरा
Experience: More than or equals to 1 year
Source: Gorkhapatra Newspaper

ड्राइभर

Basic Job Information

Job Category: Others
Job Level: Mid Level
No. of Vacancy/s: [ 1 ]
Employment Type: Contract
Apply Before(Deadline): Nov. 20, 2019, 5 p.m. (6 months, 1 week ago)

ड्राइभर

Applying Procedure

इच्छुक योग्यता पुगेका र हेवी ड्राइभिङ लाइसेन्सप्राप्त नेपाली नागरिकबाट यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३० दिनभित्र आफ्नो वायोडाटासहित दरखास्त आह्वान गरिन्छ।

अन्य विस्तृत जानकारीका लागि व.वि. अ.सं. डीनको कार्यालय कीर्तिपुर र व.वि.अ.सं. सम्पर्क कार्यालय, पोखरामा सम्पर्क राख्नुहुनसमेत यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
वन विज्ञान अध्ययन संस्थान
डीनको कार्यालय, कीर्तिपुर

Job Action

Similar Jobs

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE