MV Dugar Group

सिनियर/ जुनियर फाेरम्यान (सिभिल/मेकानिकल/इलेक्ट्रिकल

MV Dugar Group

सिनियर/ जुनियर फाेरम्यान (सिभिल/मेकानिकल/इलेक्ट्रिकल

सिनियर/ जुनियर फाेरम्यान (सिभिल/…

MV Dugar Group

रामेछाप, अाेखलढुङ्गा, साेलुखुम्बु र दाेलखा
Experience: More than or equals to 2 years
Source: The Himalayan Times Newspaper

सिनियर/ जुनियर फाेरम्यान (सिभिल/मेकानिकल/इलेक्ट्रिकल

Basic Job Information

Job Category: Construction / Engineering / Architects
Job Level: Mid Level
No. of Vacancy/s: [ 1 ]
Employment Type: Full Time
Apply Before(Deadline): Nov. 4, 2019, 5 p.m. (7 months ago)

सिनियर/ जुनियर फाेरम्यान (सिभिल/मेकानिकल/इलेक्ट्रिकल

अनुभव :

  • हाइड्रेपावरमा कम्तीमा २ वर्ष काम गरेको 

साथै, कुक/कुक हेल्पर, ब्लास्ठर फोरम्यान, मेकानिक/अटो इलोक्टिसियन, पाइप लाइन फिठर तथा हेल्पर समेतको आवश्यकता परेको हुँदा इच्छुक व्यक्तिहरुले आवेदन दिन सक्नु हुनेछ । इच्छुक व्यक्तिले १५ (पन्ध्र) दिन भित्रमा निम्न समय र स्थानमा तपशिल बमोजिमको कागजातका साथ सम्पर्क गर्नुहोला ।

स्थान : MV Dugar Group लक्ष्मणबाबु भवन(चौथो तल्ला), नक्साल, काठमाडौँ 
सम्पर्क नम्बर:
 ०१-४४१४१०४, २८०१०१८६६५ २८०१०१७९३०, २८०१०५४५८८९
सम्पर्क समय :
 बिहान १०:०० देखि ७:०० बजेसम्म मात्र (शनिबार बाहेक)

तपशिल

१. नेपाली नागरिकताको सक्कल
२. ड्राइभिङ लाइसेन्सको सकल (अपरेटरको हकमा)
3. शैक्षिक वा तालिम सर्टिफिकेट (मेकानिक, कुक तथा कुक हेल्परको लागि)
8. प्यान काईको सक्कल
४. फोटो अटो साईजको ४ वटा र पासपोर्ट साईजको ६ वटा


Applying Procedure

Interest candidates can submit their resume along with recent passport size photograph through email at [email protected]. Kindly mention the position title in the subject line of your application 

MV Dugar Group 

Job Action

Similar Jobs

  • Civil Engineer
  • Hilltake Group (Resort)
  • Deadline: 1 week, 3 days from now | Views: 2033

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE