डिप्रोक्स नेपाल

सामुदायिक प्रशिक्षक

डिप्रोक्स नेपाल

सामुदायिक प्रशिक्षक

सामुदायिक प्रशिक्षक

डिप्रोक्स नेपाल

अछाम
Source: Kantipur Newspaper

सामुदायिक प्रशिक्षक

Basic Job Information

Job Category: NGO / INGO / Social work
Job Level: Entry Level
No. of Vacancy/s: [ 1 ]
Employment Type: Contract
Apply Before(Deadline): Nov. 1, 2019, 5 p.m. (7 months, 1 week ago)

सामुदायिक प्रशिक्षक

प्रदेश : ७
कार्य क्षेत्र  : गाउँपालिका, नगरपालिका र उपमहानगरपालिका । वडा नं. हरु कोष्ठमा राखिएको ।

नगरपालिका मंगलसेन ३, ९ र १०), कमलवजार ४ २ ६)र पञ्चदेवल विनायक  २ र ६
गाउँपालिका  तुर्माखाँद ३, ४ र ६

न्यूनतम योग्यता क्षमता 

 • प्रविणता प्रमाण पत्र तह वा सो सरह उत्तिर्ण
 • अन्य संस्थामा पूर्णकालिन रुपमा कार्यरत नरहेको 
 • व्यावसाथिक कार्यमा सहजीकरण गर्न सक्ने
 • सामाजिक परिचालन र कम्प्युटर एप्लिकेसनमा दक्षता
 • विगतमा सामुदायिक प्रशिक्षक बा स्थानीय स्रोत व्यक्तिको रुपमा काम गरेका र सम्बन्धित वडाका उमेदवारहरुलाई ग्राहयता

 मुख्य काम, कर्तब्य र जिम्मेवारी 

 • सहभागीहरुको छनौटका लागि सहजीकरण गर्ने
 • स्थानीयस्तरमा २ महिना (दैनिक २ घण्टा, शनिवारबाहेक) व्यावसायिक साक्षरता तालिम सञ्चालन गर्ने 
 • तालिमकाे अघि र पछि सहभागीहरुको परीक्षा लिने
 • व्यवयाय विकासका लागि सहभागीलाई सहजीकरण गर्ने
 • अनुगमन, मूल्याडकन र अध्ययनमा सहयोग, समन्वय 

Applying Procedure

माथी योग्यता र क्षमता भएका इच्छुक व्यक्तिहरुले निवेदन, आफूनो योग्यता पर्माणित हुने कागजात र नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि सहित काम गर्न चाहेको जिल्ला विषय Subject  मा उल्लेख गरी [email protected] वा डिप्रोक्स नेपाल पो व नं १०९५३, काठमाण्डौं वा किसान २ परियोजनाका केन्द्रिय, क्षेत्रीय, क्लस्टर र एरिया कार्यालयहरुमा २०७६।०७।१५ कार्यालय समयभित्र अाव्रेदन दिन सन्नुहुनेछ । प्रारम्भिक सूचीमा पर्ने सफल उमेदवारहरुलाई मात्र लिखित र अन्तर्वार्ताका लागि सूचित गरी छनौट प्रक्रियामा समावेश गरिनेछ । टेलिफोन सम्पर्कलाई निरुत्साहित गरिएको छ । उमेदबारहरुको चयन गर्ने वा नगर्ने वा यो आवश्यकता सम्बन्धी सूचना खारेज गर्ने समेतको अधिकार वस्थामा निहित रहने समेत जानकारी गराइन्छ । महिला र पछाडी परिका समदायका उम्मेदवारहरुलाई प्रेरित गरिनेछ । 

पदपूर्ति समिति डिप्रोक्स नेपाल

 डिप्रोक्स नेपाल

Job Action

Similar Jobs

Most Viewed Jobs

 • Civil Engineer
 • Hilltake Group (Resort)
 • Deadline: 1 week, 1 day from now | Views: 2279
job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE