नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत

साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.

सुविधानगर, काठमाण्डाै
Experience: More than or equals to 7 years
Source: Kantipur Newspaper

नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत

Basic Job Information

Job Category: General Mgmt. / Administration / Operations
Job Level: Senior Level
No. of Vacancy/s: [ 1 ]
Employment Type: Full Time
Apply Before(Deadline): Oct. 29, 2019, 5 p.m. (3 months, 3 weeks ago)

नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत

विज्ञापन नं. :  ०१/२०७६/०७७
श्रेणी :   विशिष्ट
तह
 :  ११ 

न्युनतम याेग्यता : 

  • मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट वाणिज्यशास्त्र, व्यवस्थापन, बैकिङ्ग, वित्तीय, मौद्रिक, आवेदन २०७६/ प्रमुख अर्थशास्त्र, लेखाशास्त्र, तथ्याङ्शास्त्र, गणित, जनप्रशासन, कृषिविज्ञान, समाजशास्त्र, ग्रामीण दिने 0७७ कार्यकारी विकास, वा कानून विषयमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण मरी नेपाल राष्ट्र बैकबाट इजाजतपत्र अन्तिम अधिकत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा व्यवस्थापन स्तर वा सो भन्दा माथिल्लो स्तरमा कम्तिमा मिति ७ वर्ष काम गरेको अनुभव भएको वा Chartered Accountants उत्तीर्ण भई सम्ममा ICAN को सदस्यता प्राप्त गरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा व्यवस्थापन स्तर वा सो भन्दा माथिल्लो स्तरमा कम्तिमा ७ वर्ष काम गरेको अनुभव भएको वा (ग) दफा (क) मा उल्लिखित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरी अनुभवको हकमा ग्रामीण विकास, लघुवित्त, बैकिङ्ग लगायतका क्षेत्रमा विज्ञको रुपमा कम्तिमा १० वर्षको अनुभव भएको वा उल्लिखित क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय संघ/ संस्थामा कम्तिमा १० वर्ष काम गरेको अनुभव भएको वा (घ) Chartered Accountants उत्तीर्ण  भई  ICAN को सदस्यता प्राप्त मरी ग्रामीण विकास, लघुवित्त, बैकिङ्ग लगायतका क्षेत्रमा विज्ञको रुपमा कम्तिमा १0 वर्षको अनुभव भएको वा उल्लिखित क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय संघ/संस्थामा कम्तिमा १० वर्ष काम गरेको अनुभव भएको 

उमेरकाे हद : 

  • अावेदन दिने अन्तिम मिती सम्ममा ३५ वर्ष पुरा भइ ५५ वर्ष ननाघेकाे 

Applying Procedure

योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरूबाट आफुले प्राप्त गरेको नागरिकता, शैक्षिक योग्यता, तालिम र अनुभवका प्रमाणपत्रका प्रमाणित प्रतिलिपीहरू एवं हालै खिचिएको पासपोर्टसाईजक २ (दुई) प्रति फोटो सहित यो सूचना प्रथमपटक प्रकाशन भएको मितिले ३० दिन भित्रमा तोकिएको ढाँचाको दरखास्त एवं वैयक्तिक विवरण फाराम बुझाउन आहवान गरिएको छ । आवेदन दिने उम्मेदवारले नेपाल बाहेक अन्य मुलुकबाट हासिल गरेको शैक्षिक योग्यता भएमा सोको साथमा नेपालको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट समकक्षता (Equivalence) निर्धारण गरेको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी समेत अनिवार्य रुपमा पेश गर्नु पर्नेछ । म्याद भित्र पेश नभएको र रीत नपुगी आएको दरखास्त एवं वैयक्तिक विवरण फाराम उपर कुनै किसिमको कारवाही हुने छैन । दरखास्त एवं वैयक्तिक विवरण फाराम र सेवाका शर्त तथा सुबिधाहरू यस वित्तीय संस्थाको website : www.skbbl.com.np बाट Download गर्न वा यस वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सकिने छ । वैयक्तिक विवरण (CV) मल्याइन गर्दा छनौट सूची (Short-listed) मा परेका उम्मेदवारहरूलाई मात्र अन्तर्वार्ता एवं कार्ययोजना प्रस्तुतिका लागि बोलाईने छ।

साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.
केन्द्रिय कार्यालय सुबिधानगर काठमाडौ,  नेपाल 
फोन : 0१-४१११९२३, ४१११८२८

Job Action

TO APPLY: For this job, please follow the applying procedure.


Register Now

Similar Jobs

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE