घुम्ती डकर्मी

राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण

अारूघाट गा.पा, भिमसेनथापा गा. पा, चुमनुब्री गा.पा, धार्चे गा.…
Experience: More than or equals to 1 year
Source: Nagarik Newspaper

घुम्ती डकर्मी

Basic Job Information

Job Category: Construction / Engineering / Architects
Job Level: Mid Level
No. of Vacancy/s: [ 34 ]
Employment Type: Contract
Apply Before(Deadline): Oct. 7, 2019, 5 p.m. (4 months, 2 weeks ago)

घुम्ती डकर्मी

याेग्यता :

  • नेपाली नागरिक हुनुपर्ने 
  • सामान्य लेखपढ गर्न जान्ने र न्युनतम ७ दिनकाे कालिगण तालिम (Mason Training) प्राप्त वा On the job Training प्राप्त गरेकाे हुनुपर्नेछ 
  • १८ वर्ष पुरा भए ५० वर्ष ननाघेकाे हुनुर्नेछ 
  • अन्य प्रचलित कानुनद्वारा अयाेग्य नठहरिएकाे हुनुपर्ने छ 

गाउपालिका/ नगरपालिका र अावश्यक सख्या :

अारूघाट गा.पा 
खुल्ला - ६
महिला -२ 

भिमसेनथापा गा. पा
खुल्ला- ५
महिला -१ 

चुमनुब्री गा.पा
खुल्ला- ६
महिला -१

धार्चे गा.पा
खुल्ला- ३
महिला -१ 

गण्डकी गा.पा
खुल्ला- ४
महिला -१ 

सहिदलखन गा.पा.
खुल्ला- ३
महिला -१ 

Applying Procedure

दरखास्तमा संलग्न गर्नुपर्ने: उम्मेदवारले सम्बन्धित स्थानीय तहबाट स्थायी वासिन्दा हो भनी प्रमाणित सिफारिस, शैक्षिक योग्यताको प्रतिलिपि, नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, कार्य अनुभवनको प्रतिलिपि संलग्न गरी उम्मेदवार स्वयमंले सक्कल बमोजिम नक्कल ठिक छ भनी हस्ताक्षर गर्नुपर्नेछ ।

फाराम पाइने स्थान  जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (भवन), गोरखा

परिक्षा मिति : दरखास्त पेश गर्ते मिति समाप्त भए पश्चात्‌ प्रकाशन गरिने छ ।

सेवा सुविधा  : नेपाल सरकार कार्यालय सहयाेगी पाँचाै तह साेसरह र अनय ताेकिए बमाेजिम हुनेछ 

छनौट प्रक्रिया : दरखास्त पेश गरेका आवेदकहरुको बायोडाटा मुल्यांकन गरी संक्षिप्त सुची प्रकाशित गरिनेछ र संक्षिप्त सूचीमा भएका उम्मेदवारहरुलाई मात्र अर्न्तवार्तामा सहभागी गराइने छ ।

छनाैट समिति 

नेपाल सरकार
राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण
केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन)
जिल्ला अायाेजना कार्यन्वयन इकाई [भवन)
गाेरखा 
फोन नं. 0६४-४२0३६४

Job Action

TO APPLY: For this job, please follow the applying procedure.


Register Now

Similar Jobs

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE