कनिष्ठ सहायक, सहायक स्तर तेश्राे त…

मिथिला लघुवित्त वितीय संस्था लि

ढल्केवर - ६ धनुषा
Experience: More than or equals to 1 year
Source: Kantipur Newspaper

कनिष्ठ सहायक, सहायक स्तर तेश्राे तह (केही)

Basic Job Information

Job Category: Banking / Insurance /Financial Services
Job Level: Mid Level
No. of Vacancy/s: [ 1 ]
Employment Type: Full Time
Apply Before(Deadline): Oct. 4, 2019, 5 p.m. (4 months, 2 weeks ago)

कनिष्ठ सहायक, सहायक स्तर तेश्राे तह (केही)

विज्ञापन नं. ३/२०७६/०७७ (खुल्ला)

शैक्षिक याेग्यता : 

  • एस.एल.सि. एस. इ.ई. वासो सरहको परिक्षा उतिर्ण भएको । कम्युटर सम्बन्धी दक्ष उम्मेदवारलाई प्राथामिकता दिइनेछ ।

उमेर : १८ वर्ष पुरा भइ ३५ वर्ष ननाघेकाे महिला उमेद्वावारकाे हकमा माथीकाे उमेरकाे हदमा ५ वर्ष थप हुनेछ । 

परीक्षा किसिम :  लिखित, फिल्ड अवधारणा र अन्तरवार्ता ।

सेवाकाे किसिम : स्थायी, सेवा शर्त तथा सुविधा : वित्तीय संस्थाको नियमानुसार हुनेछ । उपरोक्त विज्ञापनहरुबाट लिखित, फिल्ड अवधारणा र अन्तरवार्ता परिक्षामा समावेश भई सफल भएका उम्मेदवारहरुमध्ये न्युनतम २ बर्ष समान प्रकारकाे  बैंक तथा बित्तीय संस्थामा अनुभव भएका उम्मेदवारहरुलाई वित्तीयसंस्थाको कर्मचारी सेवा विनियमावली अनुसार परिक्षणकालमा नियूक्त गरिनेछ भने उल्लेखित अनुभव नभएकाउम्मेदवारहरुलाई ६ महिनाको सेवापूर्व प्रशिक्षणमा राखिनेछ । प्रशिक्षण अवधिभर प्रशिक्षण भत्ता बाहेक अन्यकुनै पति सुविधा उपलब्ध गराईने छैन र  सेवा पूर्व प्रशिक्षणमा सफल भएका उम्मेदवारहरुलाई मात्र यस वित्तीय संस्थाको परिक्षणकालमा नियूक्त गरिनेछ।

दरखास्त बुझाउने ठेगाना : दरखास्त फारम तया सम्बन्धित कागजातहरु इमेल ठेगाना [email protected] वा यस वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय, मिथिला न.पा. बडा नं. ६, ढल्केवर, धनुपामा आई बुझाउनु पर्नेछ । दरखास्त फारम तथा प्रवेशपत्र यस वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय तथा वेव साईटबाट डाउनलोड गरी भर्न सकिनेछ ।

Applying Procedure

अन्य जानकारी :  

१. परीक्षा दस्तुर वापत रु. ५00/- यस वित्तीय संस्थाको नाममा रहको माछापुच्छ्रे  वैक लि. ढल्केवर शाखाको खाता नं. १०-०१-५२४-३४०७६२-०१-७ मा नगद जम्मा गरको रसिद वा भौचर निवेदन साथ संलग्न गर्नुपर्ने छ ।

२. प्राप्त दरखास्त फारम तथा कागजपत्र छानविन गर्दा रित नपुगेको ठहरेमा त्यस्तो दरखास्त रद्द गरिनेछ त्यस अवस्थामा परीक्षा दस्तुर फिर्ता हुने छैन ।

३. नेपाल बाहिरको शिक्षण संस्था वा बोर्डबाट अध्ययन गरेको आवेदकले समकक्षताका प्रमाणपत्र (Certificate of Equivalence) पेश गर्नुपर्ने छ । 

४. लिखित परीक्षाकाे पाठ्यक्रम र अन्य जानकारीहरू यस वित्तीय सस्थाकाे वेव साइट www.mlbbank.com.np बाट प्राप्त गर्न सिकिने छ । 

५ लिखित परीक्षा हुने स्थान: श्री विनायक डंगलिश बोर्डिच्ग उच्च मार्ध्यामक विद्यालय, ढल्केवर -६, धनुपा ।

६, लिखित परीक्षाको मिति र समय: २०७६ कार्तिक १४ गते बिहीवार बिहान ११ बज देखि । कुनै कारणवश लिखित परीक्षाको निर्धारित मिति र समय हेरफेर हुन गएमा यस वित्तीय संस्थाको वेबसाईट www.mlbbank.com.np वा केन्द्रिय कार्यालयबाट पुन जानकारी गराइनेछ । 

७. छनाैट सुचि यस वित्तीय सस्थाकाे वेवसाइट www.mlbbank.com.np मा मिति २०७६/०७/०१ गते राखिनेछ । साथै छनौट भएका आवेदकहरुलाई मात्र लिखित परीक्षामा समावेश गरिने छ।

८. यस वित्तीय संस्थासंग आबेदकवबाट प्राप्त दरखास्त स्वीकृत तथा अस्वीकृत गर्ने अधिकार निहित रहने छ। 

पदपूर्ति समिति मिथिला लघुवित्त वितीय संस्था लि.
केन्द्रीय कार्यालय, ढल्केवर-६, धनुषा
फोन नं. ०४१-५६०२१०, ५६०१७२

मिथिला लघुवित्त वितीय संस्था लि.

Job Action

TO APPLY: For this job, please follow the applying procedure.


Register Now

Similar Jobs

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE