लेखापाल (सहायक स्तर प्रथम श्रेणी प्…

अाँधिखाेला बहुप्राविधिक शिक्षालय

वालिङ, स्याङ्जा
Source: Gorkhapatra Newspaper

लेखापाल (सहायक स्तर प्रथम श्रेणी प्र.)

Basic Job Information

Job Category: Teaching / Education
Job Level: Mid Level
No. of Vacancy/s: [ 1 ]
Employment Type: Full Time
Apply Before(Deadline): Sept. 27, 2019, 5 p.m. (2 weeks, 6 days ago)

लेखापाल (सहायक स्तर प्रथम श्रेणी प्र.)

पद/श्रेणी/सेवा ः लेखापाल (सहायक स्तर प्रथम श्रेणी)

वि.नं. ः २/२०७६/७७

याेग्यता ः मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन, वाणिज्य शास्त्रमा प्रविणता प्रमाणपत्र वा अर्थशास्त्र, गणित वा तथ्यांक शास्त्र वा जनप्रशासन मध्ये कुनै एक मुल विषय लिइ प्रविणता पत्र तह वा साे सरह उत्तीर्ण

दस्तुर ः ४०० ।-

Applying Procedure

इच्छुक नेपाली नागरिकबाट प्रथम पटक सूचना प्रकाशित भएकाे मितिले १५ दिनभित्रमा स्वयंद्वारा प्रमाणित २ प्रति शैक्षिक याेग्यता र नेपाली नागरिकताकाे प्रमाणपत्र सहित रीतपुर्वक दरखास्त दिनहुनकाे लागि याे सुचना प्रकाशित गरिएकाे छ । 

  • सेवा/सुविधा परिषद्काे नियमानुसार हुनेछ । 
  • छनाेट लिखित परीक्षा र अन्तरवार्ताद्वारा गरिनेछ ।
  • लिखित परीक्षा र अन्तरवार्ताकाे मिति पछि प्रकाशित गरिनेछ । 
  • १५ दिनपछि अाएका र रीत नपुगेका दरखास्त फारामहरू रद्द गरिनेछ ।
  • परीक्षा दस्तुर नेपाल बैंक लिमिटेडकाे वालिङ शाखामा अाँधिखाेला बहुप्राविधिक शिक्षालयकाे नाममा रहेकाे खा.नं. ०८३००१०६५८५४६२०००००१ मा जम्मा गर्नुपर्नेछ । 
  • विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क ९८५६००१००५

अाँधिखाेला बहुप्राविधिक शिक्षालय 
वालिङ - १३, स्याङ्जा 

Job Action

TO APPLY: For this job, please follow the applying procedure.


Register Now

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE