शुभप्रवा सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ लिमिटेड

बजार अधिकृत

शुभप्रवा सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ लिमिटेड

बजार अधिकृत

बजार अधिकृत

शुभप्रवा सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ लिमिटेड

चुच्चेपाटी, चावहिल, काठमाडौं
Source: Kantipur Newspaper

बजार अधिकृत

Basic Job Information

Job Category: Marketing / Advertising / Customer Service
Job Level: Mid Level
No. of Vacancy/s: [ 1 ]
Employment Type: Full Time
Offered Salary: NRs. 30,000.00 Monthly
Apply Before(Deadline): Aug. 13, 2019, 5 p.m. (11 months ago)

बजार अधिकृत

न्यूनतम योग्यता: स्नातक उत्तिर्ण

 तलब तया सेवा-सुबिधाः रू. ३०,००० भन्दा माथी

नोटः

  • सहकारी संस्थामा अनुभव भएकालाई विशेष ग्राहयता दिइने छ
  • लाइसेन्स भएकालाई प्राथमिकता दिईने

Applying Procedure

यस संस्थाको प्रधान कार्यालय, चाबहिल चुच्चेपाटीका लागि कर्मचारीहरूको आवश्यक भएको हुँदा आवश्यक न्यूनतम योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरुबाट Bio-data, Certificate र PP Photo सहित यस विज्ञपन प्रकाशित भएको मितीले ७ दिन (२०७६, श्रावण २८) भित्र आवेदन आव्हान गरिन्छ

शुभप्रवा सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ लिमिटेड

प्रधान कार्यालयः
चुच्चेपाटी, चावहिल, काठमाडौं 
फोन : ०१-४४६१७५६/४४६१३२७
Email: [email protected]

सदस्य सेवा केन्द्र
नूरोड, काठमाडौं
फोन : 0१-४२६५०८९/४२६३०८७

Job Action

Similar Jobs

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE