बजार प्रतिनिधि

श्रीबज्र बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.

काठमाडौं
Source: Kantipur Newspaper

बजार प्रतिनिधि

Basic Job Information

Job Category: Marketing / Advertising / Customer Service
Job Level: Mid Level
No. of Vacancy/s: [ 7 ]
Employment Type: Full Time
Offered Salary: NRs. 8,500.00 Monthly
Apply Before(Deadline): Aug. 12, 2019, 5 p.m. (5 months, 1 week ago)

बजार प्रतिनिधि

योग्यताः वा सो सरह

तलबः ८५०० +भत्ता

नोटः अनुभवीलाइ प्राथमिकता दिइने छ

Applying Procedure

 इच्छुक नेपाली नागरिकहरुले अाफ्नो योग्यताको प्रमाणपत्र तथा बायोडाटा सहित ७ दिन भित्र आवेदन दिनुहोला

श्रीबज्र बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.
सामाखुशी (टोखा-१०), 
काठमाडौं
फोनः ०१-४३८२२२७, ४३८४६२५

Job Action

TO APPLY: For this job, please follow the applying procedure.


Register Now

Similar Jobs

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE