अन्नपूर्ण पोष्ट राष्ट्रीय दैनिक

अफिसर

अन्नपूर्ण पोष्ट राष्ट्रीय दैनिक

अफिसर

अफिसर

अन्नपूर्ण पोष्ट राष्ट्रीय दैनिक

काठमाण्डौ
Source: Kantipur Newspaper

अफिसर

Basic Job Information

Job Category: Marketing / Advertising / Customer Service
Job Level: Mid Level
No. of Vacancy/s: [ 1 ]
Employment Type: Full Time
Offered Salary: NRs. 25,000.00 Monthly
Apply Before(Deadline): Aug. 9, 2019, 5 p.m. (11 months ago)

अफिसर

कामको प्रकृतिः बिक्री तथा बजार प्रवर्ध्दन

योग्यताः 10+2 वा सो सरह

सुविधाः तलब-२५,०००+ स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा

कार्यक्षेत्रः काठमाण्डौ

संख्या: केही

Applying Procedure

अन्नपूर्ण पोष्ट राष्ट्रीय दैनिक पत्रिकाको लागि कर्मचारी तुरून्त आवश्यक परेको हुँदा इच्छुक आवेदकले सम्पर्क गर्नुहोला

फोन नं: ९८०१०४७६८०
कार्यालय: ०१-४४८२३०५
टोल फ्रि नंः १६६००१७०७००
Email: [email protected], [email protected]

Job Action

Similar Jobs

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE