कनिष्ठ सहायक (प्रशिक्षार्थी/तालिमे/…

सपोर्ट माइक्रोफाईनान्स बित्तीय संस्था लि.

सुनसरी, नेपाल
Source: Nagarik Newspaper

कनिष्ठ सहायक (प्रशिक्षार्थी/तालिमे/करार) - केही

Basic Job Information

Job Category: Banking / Insurance /Financial Services
Job Level: Mid Level
No. of Vacancy/s: [ Few ]
Employment Type: Full Time
Apply Before(Deadline): Aug. 12, 2019, 5 p.m. (5 months, 1 week ago)

कनिष्ठ सहायक (प्रशिक्षार्थी/तालिमे/करार) - केही

बिज्ञापन नः ४/७६/७७

विभाग/ कार्यालयः शाखा कार्यालय

आवश्यक न्यूनतम योग्यताः

  •  एस.एल.सी. /एस.ई.ई.वा सो सरह उर्त्तिण भएको हुनुपर्ने

विशेष प्राथमिकताः 

  • प्रविणता प्रमाणपत्र तह/+२ वा सो सरह उर्त्तिण गरी लघुवित्त क्षेत्रमा १ वर्षको कार्यानुभव भएको

बाञ्छनिय न्युनतम योग्यताः

  • आवेदकहरुको हकमा उमेर १८ वर्ष पुरा भई ३५ वर्ष ननाघेको
  • महिला उम्मेदवारहरुको हकमा सबै विज्ञापनदाता थप ५ वर्षको अधिकतम उमेर हुनेछ
  • आवेदक नेपाली नागरिक, काप्युटर (अफिस प्याकेज), इमेल/ इन्टरनेट सम्बन्धी तालिम हासिल गरेको हुनुपर्नेछ साथै मोटरसाईकल चालक अनुमतिपत्र प्राप्त भएका उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिईनेछ

द्रष्टव्यः

  • निवेदनका साथमा शैक्षिक योग्यता तथा अनुभवको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र बायोडाटा सहित बुझाउनु पर्नेछ
  • साथै छनौट प्रकया प्रभावित हुनेगरी टेलिफोनिक सोधपुछ तथा भनसुन गर्ने उम्मेदवारको आवेदन तथा तोकिएको समयमा रीतपुर्वक नआएका दरखास्तहरु स्वतः रद्द हुनेछ
  • प्राप्त निवेदनहरुको छोटो सुची तयार गर्ने, परीक्षा प्रयोजनका लागि केही वा सबै आवेदन रद्द गर्ने अधिकार यस वित्तीय सस्थामा निहित रहनेछ

परीक्षाको किसिम: परीक्षार्थीको छोटो सुची प्रकाशन गरी विज्ञापन नं. १ को अर्न्तवार्ता र प्रयोगात्मक परिक्षाबाट र विज्ञापन न २, ३ र ४ को हकमा अन्तर्वार्ता परीक्षाबाट छनौट गरिनेछ, अर्न्तवार्ताको मिति टेलिफोनबाट जानकारी गराइनेछ

Applying Procedure

इच्छुक योग्य उम्मेदवारहरुले मिति २०७६/०४/२७ गते भित्र तपसिलमा उल्लेखित ठेगानामा कार्यालय समयभित्र आइपुग्ने गरी कार्यालयमा वा इमेलबाट निवेदन पेश गर्न यो विज्ञापन प्रकाशित गरिएको छ

आवेदन पठाउने ठेगानाः
सपोर्ट माइक्रोफाईनान्स बित्तीय संस्था लि.
फोन नं: ०२५-५८८१७७, इटहरी-४, सुनसरी वा
Email: [email protected]gmail.com

Job Action

TO APPLY: For this job, please follow the applying procedure.


Register Now

Similar Jobs

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE