उन्नति माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड

बरिष्ठ सहायक - केही

उन्नति माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड

बरिष्ठ सहायक - केही

बरिष्ठ सहायक - केही

उन्नति माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड

रूपन्देहि, नेपाल
Experience: More than or equals to 2 years
Source: Nagarik Newspaper

बरिष्ठ सहायक - केही

Basic Job Information

Job Category: Banking / Insurance /Financial Services
Job Level: Mid Level
No. of Vacancy/s: [ Few ]
Employment Type: Full Time
Apply Before(Deadline): Aug. 9, 2019, 5 p.m. (11 months ago)

बरिष्ठ सहायक - केही

विज्ञापन नं. ६-२०७६/७७

उमेर: १८ वर्ष पुरा भई ३५ वर्ष ननाघेको

आवश्यक योग्यता:

  • न्यूनतम प्रमाणपत्र तह वा १२ कक्षा उतीर्ण
  • लघुवित्तीय क्षेत्रमा २ बर्षको कार्यानुभव भएकोलाई प्राथमिकता दिईने छ

नोटः

  • महिला उमेदवारको हकमा माथिल्लो उमेरको हदमा पाँच बर्ष थप हुनेछ
  • रितपूर्वक प्राप्त निवेदनहरु मध्ये छोटो सूचीमा परेका उम्मेदवारलाई मात्र छनोट प्रकृयाको लागि अन्तर्वार्तामा बोलाईने छ 
  • उमेदवार छनोट, स्वीकार वा अस्वीकार गर्न सकने सम्पूर्ण अधिकार वित्तीय संस्थामा सुरक्षित रहने छ

Applying Procedure

योग्यता पुगेका इच्छुक योग्य, प्रतिबद्ध, मेहनती र परिणाममूखी कार्य शैली भएका नेपाली नागरिकले यो सूचना प्रकाशित मितिले १५ दिन भित्र तोकिएको ठेगानामा आवेदन दिनुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ

दरखास्त साथ बुझाउनु पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु:

  • नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • लघुवित्त कार्यक्रमको सन्दर्भ सहितको १ पेज हस्त लिखित आलेख तथा निवेदन
  • हालसालै खिचेको पासपोर्ट साइज फोटो १ प्रति सहितको बायोडाटा (CV)
  • शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र र अनुभव तथा तालिमका प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

आवेदन बुझाउने स्थान:

वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय सिद्धार्थनगर-१२, देबकोटा चोक, रुपन्देही वा Email Address: [email protected] पेश गर्न सकिने छ

फोन नंः ०७१-५२११२६

Job Action

Similar Jobs

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE