Ajambari Saving and Credit Co-operative Ltd.

कनिष्ट सहायक (Jr. Front Desk Assistant)

Ajambari Saving and Credit Co-operative Ltd.

कनिष्ट सहायक (Jr. Front Desk Assistant)

काठमाण्डौ जिल्लाभर कार्य क्षेत्र बनाई आफ्ना सदस्यहरुलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सफल सदस्य केन्द्रित अजम्बरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, बौद्ध काठमाण्डौको लागी निम्नानुसारको पदमा पदपूर्ति गर्नु पर्ने भएकोले ईच्छुक उम्मेद्वारहरुले यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले ७ दिन भित्र आवेदन दिनु हुनका लागी यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

कनिष्ट सहायक (Jr. Front Desk Assistant)

Views: 2910 | This job is expired 1 year, 9 months ago

पद : कनिष्ट सहायक (Jr. Front Desk Assistant)
तह : सहायक स्तर -३ (तेश्रो) 
माग संख्या :  १ (एक)

शैक्षिक योग्यता :

  • मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तिमा दश जोड दुई (+२) उत्तिर्ण । 

कार्य अनुभव :

  • सहकारी संस्था÷सहकारी बैंक÷बैंक तथा वित्तीय संस्थामा Front Desk मा कम्तिमा १ बर्षको कार्यनुभव ।

वाञ्छनीय योग्यता :

  • नेपाली टाईपिङ्ग र एक्सेलमा राम्रो दख्खल भएको । 
  • विप्रेषण (Remittance) कारोवार सम्बन्धि ज्ञान भएको । 
  • स्मरण पत्र, निवेदन तथा प्रतिवेदन लेखन सम्बन्धी ज्ञान भएको
  • दुई पांग्रे सवारी साधन र सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गरेकोलाई प्राथामिकता दिईने ।

उमेर : १८ वर्ष पूरा भई दरखास्त दिने अन्तिम दिनमा ३५ वर्ष ननाघेको ।
मासिक तलव भत्ता : संस्थाको नियमानुसार ।
अन्य सुविधा : संस्थाको नियमानुसार ।

नोट :

  • छोटो सूचीमा परेका उमेद्वारहरुलाई मात्र लिखित परीक्षा र अन्तरवार्तामा बोलाईने छ ।    

This job has expired.

Recommended Jobs

Job Action

Similar Jobs
Powered by Merojob AI
job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE