Ajambari Saving and Credit Co-operative Ltd.

बजार प्रतिनिधि

Ajambari Saving and Credit Co-operative Ltd.

बजार प्रतिनिधि

काठमाण्डौ जिल्लाभर कार्य क्षेत्र बनाई आफ्ना सदस्यहरुलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सफल सदस्य केन्द्रित अजम्बरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, बौद्ध काठमाण्डौको लागी निम्नानुसारको पदमा पदपूर्ति गर्नु पर्ने भएकोले ईच्छुक उम्मेद्वारहरुले यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले ७ दिन भित्र आवेदन दिनु हुनका लागी यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

बजार प्रतिनिधि

Views: 1631 | This job is expired 2 years, 4 months ago

Basic Job Information

Job Category : Marketing / Advertising / Customer Service
Job Level : Mid Level
No. of Vacancy/s : [ 3 ]
Employment Type : Full Time
Job Location : Kathmandu, Nepal
Offered Salary : NRs. 15,000.00 Monthly
Apply Before(Deadline) : Mar. 10, 2022 23:55 (2 years, 4 months ago)

Job Specification

Education Level : School (Slc/ See)
Experience Required : More than or equal to 1 year
Professional Skill Required : Management Communication Risk Management Interpersonal Skills

Job Description

शैक्षिक योग्यता : कम्तिमा एस.ई.ई. उत्र्तिण गरेको हुनु पर्नेछ । 

ग्राहयता : सम्बन्धित क्षेत्रमा कार्यनुभव भएको, सवारी चालक अनुमतिपत्र भएको लाई प्राथामिक्ता ।

मासिक तलव भत्ता : १५,०००।–  

अन्य सुविधा : आपसी समझदारीमा कायम गरिनेछ । 

नोट :

  • छोटो सूचीमा परेका उमेद्वारहरुलाई मात्र लिखित परीक्षा र अन्तरवार्ता मा बोलाईने छ ।

[email protected]  मा पनि आवेदन दिन सकिनेछ । 

OR,


This job has expired.

Similar Jobs
Powered by Merojob AI

Job Action

Similar Jobs
Powered by Merojob AI
job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE