अधिकृत

Nagarik Stock Dealer Company Ltd. is the first Stock Dealer of Nepal. It is the subsidiary company of Nagarik Lagani Kosh (Citizen Investment Trust-CIT).

अधिकृत

Views: 1069 | This job is expired 1 week, 1 day ago

विज्ञापन नं. १०२/०७७ 
तह
तह ६
सेवा: -
समूह: लेखा 
आवश्यक संख्या: १

१. शैक्षिक योग्यता र अनुभव 

अधिकृत (तह-६, लेखा) : मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन वा वाणिज्य शास्त्रमा कम्तीमा दोस्रो श्रेणीमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेको र नेपाल सरकार संगठित संस्था वा पुँजीबजारसँग सम्बन्धित संस्थामा कम्तीमा दुई वर्ष काम गरेको अनुभव हासिल गरी कम्प्युटर सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान भएको ।

पुनश्चः पुँजीबजारसँग सम्बन्धित संस्थामा धितोपत्र खरिद बिक्री कारोबारमा संलग्न भई कार्य गरेको अनुभवलाई विशेष ग्राह्यता दिइनेछ । 

२. उम्मेदवारको उमेरको हद : निवेदन दिने अन्तिम मितिमा २१ वर्ष पूरा भई ४० वर्ष ननाघेको । 

३. आवेदनसाथ पेस गर्नुपर्ने कागजात तथा वितरणहरू : आवेदकले कम्पनीले तोकेको आवेदन फाराममा उल्लेखित विवरण तथा कागजातहरूमा स्वयम्ले प्रमाणित गरी प्रतिलिपि पेस गर्नुपर्नेछ। 

४. आवेदन दर्ता शुल्क : आवेदकले आवेदन फाराम यस कम्पनीको संस्थापक संस्थाहरूको वेबसाइट क्रमशः www.nlk.org.np, www.nepalre.com र  www.ntc.net.np बाट डाउनलोड गर्न सकिनेछ । आवश्यक कागजात तथा विवरण सहित आवेदन बुझाउँदा दर्ता शुल्क बापत रू.१००।- यस कम्पनीको प्रभु बैंक लिमिटेडमा रहेको खाता नं. ०७८०१५०१६४३०००१८ मा नगदै वा विद्युतीय माध्यमबाट जम्मा गरी सोको निस्सा समेत संलग्न गर्नुपर्नेछ । 

कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा : कम्पनीको प्रचलित नियमानुसार हुनेछ । 

६. विस्तृत जानकारीका लागि नागरिक लगानी कोषको वेबसाइट www.nlk.org.np हेर्न सकिनेछ ।

सम्पर्क न‌ं : ०१‍-४७८०३३१

Applying Procedure

नोट: दरखास्त फारम कम्पनीको कार्यालय नयाँ बानेश्वर (कृष्ण टावर, दोस्रो तल्ला) मात्र बुझीलिने व्यवस्था गरिएको छ।

For vacancy notice, please CLICK HERE

Form Link: http://nlk.org.np/syllabus/stock-dealer-application-form

Syllabus Link: Level 6 (लेखा अधिकृत तह ६ प्रशासन) http://nlk.org.np/syllabus/6th-level-officer-syllabus

Job Action

Similar Jobs

  • Office In-charge
  • An Engineering Company
  • Deadline: 5 days, 4 hours from now | Views: 1227
job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE