Sajha Byabasaya SIP Bikas

प्रशिक्षक

Sajha Byabasaya SIP Bikas

प्रशिक्षक

युरोपियन यूनियनको आर्थिक सहयोग र ब्रिटिस काउन्सिलको व्यवस्थापनमा साझा ब्यबसाय सिप विकास प्रा.लि. को आयोजनामा संचालन हुने कृषि उधमको लागी सिप परियोजना अन्र्तगत प्रदेश नं. २ का रौतहट, महोत्तरी र धनुषा जिल्लामा बिभिन्न बिषयहरुमा संचालन हुने ३९० घण्टे (तीन महिने निशुल्क तालिम) तह १ को बेमौषमी तरकारी खेती  तालिम संचालन गर्नको लागी तपशिलमा उल्लेख भए अनुसारको योग्यता भएका प्रशिक्षक र सहायक प्रशिक्षकहरुका लागी यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ । 

प्रशिक्षक

Views: 742 | This job is expired 5 days, 17 hours ago

Basic Job Information

Job Category : General Mgmt. / Administration / Operations
Job Level : Mid Level
No. of Vacancy/s : [ 10 ]
Employment Type : Full Time
Job Location : Chandrapur, Rautahat
Offered Salary : Negotiable
Apply Before(Deadline) : Sep. 21, 2020 23:55 (5 days, 17 hours ago)

Job Specification

Education Level : Other
Experience Required : More than or equals to 3 years
Professional Skill Required : Teamwork Communication Leadership

Job Description

आबश्यक शैक्षिक योग्यता 

  • Off season vegetable मा कम्तीमा तह–२ मा TSLC  वा PJTA सो सरह 
  • TITI बाट– TOT लिएको
  • कम्तिमा ३ बर्ष तालिममा मूख्य प्रशिक्षक भई काम गरेको
  • CTEVT को Curriculum course अनुसार तालिम सञ्चालन गरेको  
  • नेपाली नागरीकता हुनुपर्ने 


Applying Procedure

दरखास्त दिने स्थान:  साझा ब्यवसाय सिप विकास प्रा.लि. को कार्यालय चन्दपुर–१ रौतहट, or, Email: [email protected]

छनोटः लिखित तथा अन्तवार्ता 

पेस गर्नुपर्ने कागजात: ब्यक्तिगत बिबरण (C.V) र माथि माग गरीएको कागजात, माथि उल्लेखीत Email मा पठाउनु होला । 

बिस्तृत जानकारीको लागि सम्र्पक नं. ०५५–५४०७८८

Job Action

Similar Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE