सुचना प्रविधि सहायक प्रबन्धक
Swabalamban Laghubitta Bittiya Sanstha Limited

The primary objective of the SWBBL is to provide the disadvantaged section of the rural poor with easy access to credit, which will help them to uplift their socio-economic status and make the full use of their existing skills and resources.  The specific objectives include:

 • Providing credit support to low income people for promoting various income raising activities by mobilizing local capital, indigenous skills and labor.
 • Raising production and productivity of poor communities by utilizing their skills and resources.
 • Providing the poor people with capital to encourage them to undertake productive enterprises.
 • Mobilizing rural savings and strengthening credit delivery system to help increase productive assets of the poor people.
 • Making the poor communities aware and conscious among the poor communities on the need and importance of self-help development.

सुचना प्रविधि सहायक प्रबन्धक

Views: 1934 | This job expired 4 months ago

आवश्यक  संख्या ः ३ 

न्युनतम शैक्षिक याेग्यता ः मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट स्नातक सरहकाे BE/BSc IT/BIT/BCIS वा Equivalent Degree उत्तीर्ण गरेकाे । 

उमेर ः दरखास्त दिने अन्तिम  मितिमा २१ वर्ष पुरा भइ ४० वर्ष उमेर ननाघेकाे ।

तलब तथा सुविधाहरू ः वित्तीय संस्थाकाे नियमानुसार 

अनुभव ः कम्तिमा दुइ वर्षकाे Oracle वा MYSQL & SQL मा अाधारित सफ्टवेयरमा कार्य अनुभव भएकाे 

गर्नुपर्ने कार्यहरू ः 

 • Operating function of MIS/IT Department 
 • Responsible over MIS/IT Management related issues of the Institution
 • Manage and Implementation of Web Based Centralized System, Networking and Data Migration, Data Base Administration
 • Assisting Head of IT under as succession plan and responsible for overall IT Management related issues in Institution
 • Handling web related issues. 
 • Maintaining a computer network and related computing environment including computer hardware, system software, applications and all configuration

परीक्षाकाे किसिम : प्रस्तुतिकरण तथा अन्तरवार्ता ।

छाेटाे सूची प्रकाशन ः प्राप्त निवेदनहरू मध्ये वित्तीय संस्थाले निर्धारण गरेकाे आधारमा छाेटाे सूची प्रकाशन गरिने छ । अन्तरवार्ता तथा प्रस्तुतीकरणकाे लागि छनाैट सूचीमा परेकाे उम्मेदवारलाइ वित्तीय संस्थाकाे सूचना पाटी र वेभ साइटमा सूचना प्रकाशन गरी जानकारी गराइने छ । 

आवेदन तथा परीक्षा दस्तुर ः नलाग्ने 

काम गर्नुपर्ने स्थान ः वित्तीय संस्थाकाे केन्द्रिय कार्यालयमा रही काम गर्ने र आवश्यकता अनुसार फिल्डमा जानुपर्ने ।

नाेट ः दरखास्त दिने अन्तिम मितिमा सार्वजनिक विदा परेमा साे पछाडी कार्यालय खुल्ने पहिलाे दिन सम्म दरखास्त दिन सकिनेछ । 


Applying Procedure

यस वित्तीय संस्थालाई उपराेक्त बमोजिम कर्मचारी आवश्यक भएकोले कुनै पनि अभियोगमा कारवाही नभएको वा चलिनरहेकाे इच्छुक नेपाली नागरिकले निवेदन साथ तल उल्लेखित कागजातहरू संलग्न गरी यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले १५ दिनभित्र वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय, बालुवाटार, काठमाण्डाैंमा आइपुग्ने गरी निवेदन दिनु हुन सम्बन्धित सबैकाे जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । वित्तीय संस्थाको हितलाई ध्यानमा राखी कुनै पनि निवेदन कुनै पनि चरणमा अस्वीकृत गर्ने वा योविज्ञापन रद्द गर्ने सम्पूर्ण अधिकार वित्तीय संस्थामा सुरक्षित रहनेछ । 

निवेदन साथ पेश गर्नुपर्ने कागजातहरू ः दुइ जना सन्दर्भ व्यक्तिकाे नाम सहितकाे विस्तृत वैयक्तिक विवरण (Bio Data), नागरिकताकाे प्रतिलिपी, आफ्नो शैक्षिक याेग्यताका लब्धाङ्ग र चारित्रिक प्रमाणपत्रहरूका प्रतिलिपी, विदेशकाे शैक्षिक याेग्यता भए समकक्षता प्रमाणपत्र अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने, अनुभवका प्रमाणपत्रका प्रतिलिपी तथा हाल सालै खिचिएका २ प्रति पासपाेर्ट साइजकाे फाेटाेहरू 

अन्य ः निवेदन दिएकाे खामकाे बाहिरपट्टी अावेदन गरेकाे पद उल्लेख गर्नुपर्नेछ । 

Job Action

TO APPLY: For this job, please follow the applying procedure.


Register Now

Similar Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE