Team Leader

युरोपियन यूनियनका आर्थिक सहयोग र ब्रिटिस काउन्सिलका व्यवस्थापनामा साझा व्यवसाय सिप विकास प्रा.लि. चन्द्रपुर–१ रौतहटको आयोजनामा संचालनमा रहेको कृषि उधमको लागि सिप परियोजना अन्तर्गत, रौतहट, सर्लाही, महोतरी र धनुषा जिल्लामा सँचालन भइरहेको परियोजनाको लागि कार्यक्रम प्रमुख (टिम लिडर) पदको लागि तपशिलमा उल्लेख भए अनुसारको योग्याता र अनुभव भएको इच्छुक व्यतिहरुको लागि यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

Team Leader

Views: 1304 | This job is expired 7 months, 1 week ago

No of Vacancy: 1

Experience: 3-4 Years having TEVT Sector

Job Location: Chandrapur-1, Rauthahat

Education: Masters Degree in Research and Development preferred or Bachelor in any stream with 5 year's experience in TVET sector.

Project Duration: 17 Months 

Required Skills: 

  • Excellent communication and leadership skills
  • Organizational and time-management skills
  • Decision-making skills
  • In-depth knowledge of performance metrics

Applying Procedure: 

Interested candidates are requested to mail their updated resume along with a cover letter and copy of citizenship to [email protected] by November 16, 2020.

Candidates are requested to mention the position they are applying for in the subject line itself.

OR,

This job has expired.

Job Action

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE