Literacy  Coordinator
Rural Women Upliftment Association (RWUA)

Rural Women Upliftment Association (RWUA) is an NGO dedicated to develop rural communities in Education, Health & Nutrition, Child Protection, Livelihood, Human Rights, Safer Migration, Gender and Empowerment, Good Governance, Disaster Risk Reduction and WASH in Nepal since 2050 B.S. It works with a mission to improve the lives of people through economic, social , cultural and physical transformation. It has been implementing Sikai Program under partnership of World Vision International Nepal in Sarlahi District.

Rural Women Upliftment Association invites application from the interested and eligible candidates (Nepali citizen only) who are reliable, accountable, honest, having learning attitude and have the ability to deliver results with the highest level of the following position under its Samunnati Program.

Literacy Coordinator

Views: 858 | This job was expired 4 months, 1 week ago

योग्यता तथा अनुभव : शिक्षा विषय लिई कम्तिमा स्नातक वा सो सरह गरेको, शिक्षा, विद्यालय तथा वालवालिकाको क्षेत्रमा कम्तिमा ५ वर्ष कार्य गरेको अनुभव, कम्प्यूटर र इन्टरनेट सम्वन्धि राम्रो ज्ञान भएको, तालिम चलाउन तथा तालिम निर्देशिका वनाउन सक्ने, सरोकारवालाहरु संग समन्वय गर्न सक्ने, अंग्रेजी र नेपालीमा प्रतिवेदन लेख्न तथा वोल्न सक्ने र स्थानिय भाषाको ज्ञान भएको । ६० प्रतिशत कार्यालय तथा ४० प्रतिशत फिल्डमा रहेर काम गर्नु पर्ने ।

दरखास्त साथ संलग्न गर्नु पर्ने आवश्यक कागजातहरु :

  • स्पष्ट संग पद खुल्ने गरि निवेदन
  • नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र हाल सालै खिचिएको पासपोर्ट साईजको २ प्रति फोटो
  • कम्तिमा २ जना सन्दर्भ व्यक्तिहरुको नाम (Reference) र सम्पर्क नम्वर सहितको व्यक्तिगत विवरण (Bio-Data)
  • शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र, तालिम तथा कार्य अनुभव पुष्टि हुने प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि

नोट : प्रारम्भिक छनौटमा परेका उम्मेदवारहरुलाई मात्र लिखित, मौखिक तथा प्रस्तुतिकरणको प्रकृयामा समावेश गरिनेछ । संस्थाको पदपूर्ति समितिको निर्णय नै अन्तिम निर्णय हुनेछ । महिला, दलित, जनजाति, मधेशी, अपा¨, सिमान्तकृत यूवाहरु तथा स्थानियहरुलाई प्राथमिकता दिईनेछ । कर्मचारी भर्ना सम्वन्धमा कसैको पक्षमा कुनै प्रकारको हस्तक्षेप वा दवाव आएमा उक्त व्यक्तिले पठाएको निवेदन स्वतः अमान्य हुनेछ । 

दरखास्त दिने अन्तिम मिति : २०७५/८/२७ गते सांझ ४ वजे सम्म ।

Applying Procedure:

Please send us your resume at vacancyrwua@gmail.com 

OR,

This job is expired.

Job Action

TO APPLY: For this job, please follow the applying procedure.


Register Now

Similar Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE

Since inception in 2009, we have turned out to be number one jobs provider in Nepal with 120 million+ page views with 2.5 million+ progressive visits every month, created 150,000+ success stories and registered 450,000+ job seekers in our database. We have been offering 28,000+ employers promote their employer brands to jobseekers and advertise diverse opportunities to over a million candidates inside Nepal and abroad. Established as an inevitable bridge between the hiring employers and the job seekers, we are well-known as a national leader in recruitment solutions & career management in Nepal. Read more...

CONTACT US

Ganapati Bhawan
Min Bhawan Main Road
New Baneshwor
Kathmandu, Nepal

+977 1 4106700

  • Terms
  • |
  • Privacy
  • |
  • © 2019 All Rights with merojob