रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड

आई टि प्रमुख ( IT Head)

रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड

आई टि प्रमुख ( IT Head)

आई टि प्रमुख ( IT Head)

रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड

ज्ञानेश्वर काठमाण्डाै
Experience: More than or equals to 3 years
Source: Kantipur Newspaper

आई टि प्रमुख ( IT Head)

Basic Job Information

Job Category: Banking / Insurance /Financial Services
Job Level: Mid Level
No. of Vacancy/s: [ 1 ]
Employment Type: Full Time
Apply Before(Deadline): Jan. 13, 2020, 5 p.m. (5 months, 3 weeks ago)

आई टि प्रमुख ( IT Head)

न्यूनतम शैक्षिक योग्यता

  • बि.इ/बि.आई.एम/बि.सि.आई.एस/बि.आई.टि वा सोसरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरेको
  • आई टि क्षेत्रमा न्यूनतम ३ वर्ष कार्य अनुभव भएको  
  • VB.NET PROGRAMING अनुभव भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइनेछ

Applying Procedure

इच्छुक नेपाली नागरिकहरूले वैयक्तिक विवरण (BIO-Data ) तथा आवेदन सहित उल्लेखित इमेल ठेगाना [email protected] वा [email protected] मा सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्रमा पेश गर्नुहुन सूचित गरिन्छ |

रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड
प्रधान कार्यालय, ज्ञानेश्वर, काठमाडौं
फोन नं. ०१-४४२३६१८, ४४२३६३०

Job Action

Similar Jobs

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE