वी. पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान

Internal Medicine Department

वी. पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान

Internal Medicine Department

Internal Medicine Department

वी. पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान

Kathmandu
Source: Annapurna Post Newspaper
Key Skills: Healthcare Consulting Healthcare Medicine Health Care

Internal Medicine Department

Basic Job Information

Job Category: Healthcare / Pharma / Biotech / Medical / R&D
Job Level: Mid Level
No. of Vacancy/s: [ 1 ]
Apply Before(Deadline): June 30, 2020, 11:55 p.m. (1 week, 5 days ago)

Internal Medicine Department

वी. पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान

आवश्यकता सम्बन्धी सूचना 

यस प्रतिष्ठानको internal Medicine बिभागको विभिन्न पदहरू करार सेवामा पुर्ति गर्नु परेको हुँदा यो सुचना प्रकाशित मितिले ७ (सात) दिन भित्र नेपाली नागरीकहरुबाट दरखास्त आव्हान गरीएको छ । 

Applying Procedure

विस्तृत जानकारीकालागी प्रतिष्ठानको वेबसाइट www.bpkihs.edu, मुख्य कार्यालय, धरान र सम्पर्क कार्यालय बाँसबारी, काठमाडौंको सुचना पार्टीमा हेर्न सकिने छ । अन्य जानकारीका लागी प्रतिष्ठानको कर्मचारी प्रशासन शाखाको टेलिफोन नं.०२५-५२५५५५ Ext ४०४१/५१५५/४000/80३९/४०३१ मा सम्पर्क गर्नु होला।

Job Action

Similar Jobs

  • Lab Technician
  • PCR Lab for COVID 19
  • Deadline: 2 days, 3 hours from now | Views: 840

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE