यूवा विकास परियोजना अन्तर्गत युवाहरुलाई रोजगारमुलक तालिमहरु प्रदान गर्नका निम्ति

Category: NGO / INGO/ Social Work | Deadline: June 16, 2019, 11:55 p.m. | Total Views: 608

Tags: NGO Assessment


वल्र्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपालको साझेदारीमा जनचेतना अभिवृद्धि र विकास अध्ययन समिति (COPPADES) नेपाल लमजुङद्घारा सन्चालित यूवा विकास (Youth Development) परियोजना अन्तर्गत युवाहरुलाई रोजगारमुलक तालिमहरु (CTEVT मान्यता प्राप्त ३९० घण्टा) प्रदान गर्नका निम्ति संस्थालाई आ.बं. २०१९ मा तल उल्लेखित तालिमहरु आवश्यकता अनुसार एकैपटक वा पटक पटक संचालन गर्नुपर्ने भएकोले सम्बन्धित इच्छुक इजाजत प्राप्त दर्तावाला फर्म, कम्पनी, सेवाप्रदायक एवं संस्थाहरुबाट यस कार्यालयमा सूची दर्ताको लागि आवेदन सहित उल्लेखित कागजात मिति २०७६।०३।०१ (सन् २०१९ जुन १६ तारिख) भित्र कार्यालय समयमा पेश गर्न आह्वान गर्दछौ । 

संस्थाको लागि चाहिने विषयगत तालिमहरु:

  • कुखुरापालन
  • मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेति
  • आधारभुत ÷कम्प्यूटर मर्मत  
  • व्यूटीपार्लर  
  • हाउस वाइरिङ    

शर्तहरु:

१. प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्तावना फारम जनचेतना अभिवृद्धि र विकास अध्ययन समिति (COPPADES) लमजुङ वेसिशहर नगरपालिका वार्ड न ८, सेरा दनाईफँँट (सम्र्पक फोन ०६६( ५२०७६९) मा कार्यलय समय १०ः०० देखि  ५ः०० बजे सम्म उपलब्ध गराईने छ ।

२. आधिकारिक फर्म, कम्पनी तथा संस्थाले आफूले दर्ताको लागि पेश गरेको सिलबन्दि बाहिर आफनो फर्म,  कम्पनी तथा संस्थाको नाम र के को लागि भनेर पेश गरीएको अनिवार्य रुपमा उल्लेख गर्नृपर्नेछ ।

३. पेश गर्नुपर्ने अनिवार्य कागजातहरुः

  क. कम्पनि तथा फर्म नविकरणको कागजातको प्रतिलिपि
  ख.आर्थिक वर्ष २०७४।०७५ को कर चुक्ता गरेको प्रतिलिपि वा बैंक भौचर
  ग. मूल्य अभिबृद्धि कर दर्ताको प्रमाणपत्र प्रतिलिपि
  घ. कम्पनि तथा फर्मको प्रोफाइल
  ङ प्राविद्यिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद (CTEVT) को आवद्धताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी

नोट:  फारम ईमेल मार्फत प्राप्त गर्नको लागि coppades.lamjunggmail.com मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ 

job_kurakani_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE