Ajambari Saving and Credit Co-operative Ltd. banner

Ajambari Saving and Credit Co-operative Ltd.

Finance Companies

About Us
काठमाण्डौ जिल्लाभर कार्य क्षेत्र बनाई आफ्ना सदस्यहरुलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सफल सदस्य केन्द्रित अजम्बरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, बौद्ध काठमाण्डौको लागी निम्नानुसारको पदमा पदपूर्ति गर्नु पर्ने भएकोले ईच्छुक उम्मेद्वारहरुले यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले ७ दिन भित्र आवेदन दिनु हुनका लागी यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

Expired Jobs
Jobs posted by Ajambari Saving and Credit Co-operative Ltd.
Not Required
Mid_level
Negotiable
बौद्ध, काठमाण्डौ
Ajambari Saving and Credit Co-operative Ltd.

कनिष्ट सहायक

Ajambari Saving and Credit Co-operative Ltd.

Key Skills: Communication Time Management Interpersonal Skills
Not Required
Entry_level
Negotiable
Boudha, Kathmandu
Ajambari Saving and Credit Co-operative Ltd.

नगद परिचालक (Teller)

Ajambari Saving and Credit Co-operative Ltd.

Key Skills: Management Communication Risk Management Interpersonal Skills
Not Required
Mid_level
NRs. 25,000.00 Monthly
Kathmandu, Nepal
Ajambari Saving and Credit Co-operative Ltd.

अधिकृत

Ajambari Saving and Credit Co-operative Ltd.

Key Skills: Management Communication Risk Management Interpersonal Skills
Not Required
Mid_level
Negotiable
Kathmandu, Nepal
Not Required
Mid_level
Negotiable
Kathmandu, Nepal
More Info
Industry
Finance Companies

Company Size
1 - 10 employees

Location
Boudha, Kathmandu

Social Media


Search, Apply & Get Job: FREE