Aincho Paincho Saving & Credit Co-operative

कार्यालय सहायक

Aincho Paincho Saving & Credit Co-operative

कार्यालय सहायक

यस अ‍ैचो पैचो बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको लागि तपशिल बमोजिम योग्यता पुगेको कर्मचारी खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गरिने भएकोले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र योग्यता पुगेको व्यक्तिहरुबाट दरखास्ता आव्हान गरिएको छ ।

कार्यालय सहायक

Views: 2239 | This job is expired 5 years ago

यस संस्थाका लागि निम्न कर्मचारीको आवश्यकता भएकोले निम्न योग्यता भएका ईच्छुक व्यक्तिहरूबाट दरखास्त आह्वान गरिएकोछ 

संख्या:  केहि

योग्यताः

  • + २ वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको 
  • उमेर ४० वर्ष ननाघेको 
  • सम्बन्धित क्षेत्रमा अनुभव भएकोलाई प्राथमिकता दिइनेछ
  • कम्प्युटरमा दक्षता भएको  
  • नेपालीमा टाईप गर्न सक्ने 
  • मोटरसाइकलको लाइसेन्स प्राप्त भएको

Note:

  • उक्त पदका लागि सेवा तथा सुविधा संस्थाको नियमानुसार हुनेछ 
  • विष्तृत जानकारीको लागी संस्थामा सम्पर्क गर्नु होला । प्रारम्भिक छनोटमा परेका उम्मेदवारहरुलाई मात्र छनौट प्रक्रियामा संलग्न गराइनेछ

This job has expired.

Job Action

Similar Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE