फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघु वित्त वित्तीय संस्था लि

सवारी चालक (सहयाेगी श्रेणी)

फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघु वित्त वित्तीय संस्था लि

सवारी चालक (सहयाेगी श्रेणी)

सवारी चालक (सहयाेगी श्रेणी)

फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघु वित्त वित्तीय संस्था लि

Kathmandu
Experience: More than or equals to 2 years
Source: Kantipur Newspaper

सवारी चालक (सहयाेगी श्रेणी)

Basic Job Information

Job Category: Others
Job Level: Mid Level
No. of Vacancy/s: [ 1 ]
Employment Type: Full Time
Apply Before(Deadline): Dec. 10, 2019, 5 p.m. (9 months, 3 weeks ago)

सवारी चालक (सहयाेगी श्रेणी)

शैक्षिक योग्यता र कार्य अनुभव :

  • कम्तिमा ८ कक्षा उत्तीर्ण गरेको 
  • हलुका सवारी चालकको लाइसेन्स लिई बैक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कम्तिमा २ वर्षको सबारी चालकको अनुभव भएको, २ पाङग्रे सवारी साधनको लाइसेन्स समेत भएकालाई विशेष ग्राहयता दिईनेछ 

उमेरः निवेदन गर्दाको बखतमा ३५ वर्ष ननाघेको

परिक्षाको किसिम: प्रयोगात्मक परिक्षा तथा अन्तर्वार्ता

Applying Procedure

थप जानकारी

इच्छुक आवेदकले निवेदनको साथमा व्यक्तिगत विवरण, नागरिकताको प्रमाणपत्र, शैक्षिक योग्यताको छाँया प्रति तथा पासपोर्ट साइजको फोटोः संलग्न गरी यस लघुवित्त वित्तीय संस्थाको रजिष्टर्ड कार्यालय, ज्ञानेश्वर काठमाण्डौमा सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र आवेदन दिन सकिनेछ । छनौटमा परेका उम्मेदवारहरूलाई मात्र अन्तर्दैवार्ता तथा प्रयोगात्मक परीक्षामा बोलाइने छ 

फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघु वित्त वित्तीय संस्था लि
चार्टर टावर, सानोगौचरन, पोष्ट बक्स २४८००, ज्ञानेश्वर, काठमाडौ
ब्लक नं. ४८३, चार्टर टावर, सानोगौचरन, पोष्ट बक्स २४८००, ज्ञानेश्वर, काठमाडौ
फोन  ४४२५३५८, ४४२५३६१, फ्याक्स: ४४२७०४६ ईमेल: [email protected]

Job Action

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE