विभागीय व्यवस्थापक-ऋण विभाग (Department Manager)
Bindhavasini Saving & Credit Co-operative Society
राष्ट्रिय स्तरको सर्बोत्कृष्ट तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको CUMI Award बाट पुरस्कृत एवं Access Silver Brand प्राप्त गरी एशियाली मापदण्डमा पुग्न सफल यस संस्थाको लागि तपसिल बमोजिम योग्यता पुगेका कर्मचारी करार सेवामा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्नु परेकोले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ (पन्ध्र) दिन भित्र योग्यता पुगेका स्वःस्फूर्त रुपमा कार्य गर्न सक्ने इच्छुक व्यक्तिहरुबाट दरखास्त आव्हान गरिन्छ

विभागीय व्यवस्थापक-ऋण विभाग (Department Manager)

Views: 2891 | This job expired 3 months, 1 week ago

पद : विभागीय व्यवस्थापक -ऋण विभाग (Department Manager)

पद संख्या : १ 

तह : सातौ  

कार्य गर्नु पर्ने स्थान : केन्द्रीय कार्यालय हाल बनेपा, काभ्रे

शैक्षिक योग्यता : 

 • वाणिज्य / अर्थशास्त्र विषयमा न्यूनतम स्नातक तह उतीर्ण गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था/सहकारी संस्थामा व्यवस्थापकीय तहमा कम्तिमा ३ वर्षको ऋण लगानी तथा असुली सम्बन्धी अधिकृत स्तरमा रही  कार्य गरेको अनुभव प्राप्त  वा वाणिज्य/अर्थशास्त्र विषयमा  स्नातकोत्तर तह उतीर्ण गरेको । 
 • कम्प्यूटर सम्बन्धी Advance तालिम प्राप्त गरी  Accounting Software  संचालन गर्न सक्ने ।
 • कम्तिमा २ पांग्रे सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गरी चलाउने सक्ने

विशेष ग्राहयताः

 • ऋण विश्लेषण, धितो मूल्यांकन, परियोजना तथा नगद प्रवाह विश्लेषण र ऋण लगानी तथा असुली सम्बन्धी उच्च किसिमका तालिम प्राप्त गरी कार्य अनुभव प्राप्त । सहकारी संघ संस्था÷बैक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण प्रमुख ÷व्यवस्थापक÷ प्रबन्धक भई  न्यूनतम ३ वर्ष कार्य गरेको अनुभव प्राप्त । 

उमेर : २५ पूरा भई ४० वर्ष ननाघेकोे  तर संस्थामा कार्यरत तथा अवकास प्राप्तको हकमा ५० वर्ष ननाघेको । 

सेवा सुविधा : मासिक तलब तथा प्रमुख भत्ता र  महांगी भत्ता रु. ४०,९९०।– र  चाडपर्व खर्च, स्वास्थ्य उपचार, बोनस र जीवन तथा दुर्घटना विमा सुविधा संस्थाको नियमानुसार हुनेछ ।

प्रमुख जिम्मेवारी :

 • केन्द्रीय कार्यालयको ऋण तथा लघुवित्त विभागको प्रमुख भई ऋण लगानी तथा असुली र लघुवित्त संचालन सम्बन्धी सम्पूर्ण जिम्मेवारी र जवाफदेही भई कार्य गर्ने ।
 • बार्षिक लक्ष्यलाई मासिक बाँडफाँड गरी मासिक रुपमा नै हासिल गर्ने ।
 • सत्प्रतिशत ऋण असुलीको लागि दैनिक÷साप्ताहिक÷मासिक कार्ययोजाना तर्जुमा गरी पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने र लक्ष्य अनुसार ऋण लगानी र असुलीमा पूर्ण जवाफदेही र जिम्मेवारी भई कार्य गर्ने ।
 • ऋण लगानी असुली र लघुवित्त संचालन सम्बन्धी नियमित निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने ।
 • नयाँ संभावित स्थानहरुको पहिचान गरी सेवा विस्तार गर्ने ।
 • अन्य कार्य विवरण(JD)मा तोकिए बमोजिम कार्य गर्ने गराउने ।

छनौट प्रक्रियाः

 • तोकिएको मिति भित्र आवदेन दिने आवेदकहरु मध्येबाट छोटो सूची( Short List) छनौट गरिनेछ 
 • छोटो सूचीमा छनौट हुन सफल उम्मेदवारहरुलाई लिखित परीक्षा, प्रयोगात्मक, विभाग तथा कार्यालय संचालन सम्बन्धी रणनीतिक योजना र कार्यान्वयन कार्यतालिका  तर्जुमा तथा प्रस्तुतीकरण परीक्षा सहभागी गराइनेछ ।
 • तोकिएको न्युनतम अंक प्राप्त गरी लिखित परीक्षा, रणनीतिक योजना र कार्यान्वयन कार्यतालिका निर्माण परीक्षामा उतीर्ण हुन सफल आवेदकहरुलाई मात्र अन्य छनौट प्रक्रियामा सहभागी गराईनेछ ।

दरखास्त दस्तुर:  रु.१,०००।– (एक हजार )   फिर्ता नहुने गरी ।

दरखास्त दिने प्रक्रिया र स्थानः

 • दरखास्त फाराम संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय(हाल बनेपा) बाट प्राप्त गर्न सकिने छ ।
 • विज्ञापनमा दरखास्त दिन चाहने व्यक्तिले अनलाईनबाट संस्थाको आधिकारिक इमेल i[email protected]  मा पनि पेश गर्न सक्नेछ । अनलाईनबाट दरखास्त पेश गर्ने आवेदकले दरखास्त शुल्क यस संस्थाको माछापुच्छ्रे बैक लि. बनेपा शाखामा रहेको हि.नं २००१५२४०२१८९००२८ मा जम्मा गरी दरखास्त साथ बैक भौचर संलग्न गर्नु पर्नेछ
 • विज्ञापन दुवै पदमा दरखास्त दिन चाहने व्यक्तिले छुट्टाछट्टै दरखास्त दिनु पर्नेछ ।
 • सम्पर्क मिति: दरखास्त दिने अन्तिम दिनको भोलिपल्ट (कार्यालय समय भित्र ।)

निवेदन साथ पेश गर्नु पर्ने कागजातहरु: 

 • शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
 • नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
 • सम्बन्धित कामको अनुभव पत्रको  प्रतिलिपि
 • हाल सालै खिचेको पासपोर्ट साइजको फोटो २ प्रति
 • सवारी चालक अनुमति पत्रको प्रतिलिपी
 • व्यक्तिगत विवरण (वायोडाटा )              

This job has expired.

Job Action

TO APPLY: For this job, please follow the applying procedure.


Register Now

Similar Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE