अाँधिखाेला बहुप्राविधिक शिक्षालय

प्रशासकीय सहायक

अाँधिखाेला बहुप्राविधिक शिक्षालय

प्रशासकीय सहायक

प्रशासकीय सहायक

अाँधिखाेला बहुप्राविधिक शिक्षालय

वालिङ, स्याङ्जा
Source: Gorkhapatra Newspaper

प्रशासकीय सहायक

Basic Job Information

Job Category: General Mgmt. / Administration / Operations
Job Level: Mid Level
No. of Vacancy/s: [ 1 ]
Employment Type: Full Time
Apply Before(Deadline): Sept. 27, 2019, 5 p.m. (8 months, 1 week ago)

प्रशासकीय सहायक

पद/श्रेणी/सेवा ः प्रशासकीय सहायक (सहायक स्तर प्रथम श्रेणी प्र.)

वि.नं. ः/२०७६/७७

याेग्यता ः मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट प्रविणता प्रमाणपत्र तह वा दस जाेड दुइ वा साे सरह उत्तीर्ण 

दस्तुर ः ४०० ।-

Applying Procedure

इच्छुक नेपाली नागरिकबाट प्रथम पटक सूचना प्रकाशित भएकाे मितिले १५ दिनभित्रमा स्वयंद्वारा प्रमाणित २ प्रति शैक्षिक याेग्यता र नेपाली नागरिकताकाे प्रमाणपत्र सहित रीतपुर्वक दरखास्त दिनहुनकाे लागि याे सुचना प्रकाशित गरिएकाे छ । 

  • सेवा/सुविधा परिषद्काे नियमानुसार हुनेछ । 
  • छनाेट लिखित परीक्षा र अन्तरवार्ताद्वारा गरिनेछ ।
  • लिखित परीक्षा र अन्तरवार्ताकाे मिति पछि प्रकाशित गरिनेछ । 
  • १५ दिनपछि अाएका र रीत नपुगेका दरखास्त फारामहरू रद्द गरिनेछ ।
  • परीक्षा दस्तुर नेपाल बैंक लिमिटेडकाे वालिङ शाखामा अाँधिखाेला बहुप्राविधिक शिक्षालयकाे नाममा रहेकाे खा.नं. ०८३००१०६५८५४६२०००००१ मा जम्मा गर्नुपर्नेछ । 
  • विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क ९८५६००१००५

अाँधिखाेला बहुप्राविधिक शिक्षालय 
वालिङ - १३, स्याङ्जा 

Job Action

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE